Olgu Sunumu

İdiyopatik Skrotal Kalsinozisin Klinik ve Patolojik Özellikleri; Üç Olgu Sunumu

10.5152/tdd.2010.19

  • Burhan Özalp
  • Nesimi Büyükbabani
  • Erdem Güven
  • Emre Hocaoğlu

Turk J Dermatol 2010;4(4):107-110

Skrotal kalsinozis, skrotum derisinde kalsifiye nodüllerle karakterize selim bir hastalıktır.Hastalık daha sık olarak üçüncü dekatta sert, fikse, kaşıntılı ve ağrısız nodüler lezyonlarla ortaya çıkmakta ve nodüller yıllar içerisinde yavaşça büyümektedir.

Hastalığın etiyopatogenez ile ilgili çeşitli hipotezler mevcut olsa bile, etiyolojisi hala tartışmalıdır. Epidermal kistlerinin sekonder kalsifikasyonu, dartos kasının distrofik kalsifikasyonu, ekrin ter bezi kanalı kalsifikasyonunun skrotal kalsinozisinin nedenleri olabileceği göz önünde tutulsa bile, hastalık hala idiyopatik olarak değerlendirilmektedir. Burada 61, 42 ve 27 yaşında üç adet skrotal kalsinozis vakası sunulmaktadır. Hastalardaki nodüllerin tamamı lokal anestezi altında eksize edildi, cilt defekti primer olarak kapatıldı ve örneklerin histopatolojik incelemesi yapıldı. Cerrahi girişimlerin sonucu tatminkar olup üç hastada da kabul edilir kozmetik iyileşme elde edildi. (Turk J Dermatol 2010; 4: 107-10)

Anahtar Kelimeler: Skrotum, kalsinozis, deri hastaligi