Olgu Sunumu

Hint Kınası ile Yapılan Geçici Dövmeye Bağlı Gelişen Bir Lokalize Hipertrikoz Olgusu

10.4274/tdd.1513

  • Deren Özcan
  • Deniz Seçkin

Gönderim Tarihi: 04.05.2013 Kabul Tarihi: 04.05.2013 Turk J Dermatol 2014;8(3):164-165

Son yıllarda Hint kınası ile yapılan geçici dövmeler çocuklar ve adolesanlar arasında çok popüler olmuştur. Ancak, doğal kınanın uygulama süresini kısaltmak ve oluşacak rengin koyuluğunu arttırmak amacıyla kullanılan para-fenilendiamin gibi katkı maddeleri bu dövmelere bağlı oluşan komplikasyonların riskini artırmıştır. En sık görülen komplikasyonlar; alerjik kontakt dermatit, hipertrofik skar, keloid oluşumu, hiperpigmentasyon ve hipopigmentasyondur. Burada Hint kınası ile yapılan geçici dövme sonrası lokalize hipertrikoz gelişen 13 yaşında bir kız çocuğu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hint kinasi, geçici dövme, lokalize hipertrikoz, alerjik kontakt dermatit, para-fenilendiamin, komplikasyon