Olgu Sunumu

Erişkin Tip Ksantogranuloma: Bir Olgu Sunumu - Dermatopatoloji

10.5152/tdd.2011.19

  • Engin Sezer
  • Emel Erkek
  • Sedef Şahin
  • Emel Dikicioğlu Çetin

Turk J Dermatol 2011;5(3):82-84

Kutanöz ksantogranuloma, klinik olarak papül, nodül veya plaklarla karakterize, histopatolojik incelemede dermiste yaygın infiltrasyon gösteren, veziküler nüveli ve geniş sitoplazmalı, yer yer ksantomatöz değişiklik gösteren epiteloid hücrelerle birlikte eozinofil, nötrofil ve lenfositleri içeren karışık inflamasyonun gözlendiği bir dermatozdur.

Hastalık çoğunlukla çocukluk döneminde gözlenmekle birlikte ender olarak erişkinlerde de karşımıza çıkmakta ve histopatolojik ayırıcı tanıda melanoma da dahil olmak üzere birçok hastalık ile karışabilmektedir. Bu makalemizde erişkin tip ksantogranuloma tanısı alan olgumuzu literatür bulguları ışığında sunuyoruz. (Turk J Dermatol 2011; 5: 82-4)

Anahtar Kelimeler: Ksantogranuloma, kutanöz histiyositozis, eriskin form