Olgu Sunumu

Dowling-Degos Hastalığı: Bir Olgu

10.5152/tdd.973

  • Ersin Aydın
  • Özlem Karabudak Abuaf
  • Bilal Doğan
  • Zafer Küçükodacı

Turk J Dermatol 2013;7(1):35-37

Dowling-Degos hastalığı başlıca fleksural bölgelerde yerleşim gösteren, retiküler hiperpigmente maküller ile karakterize nadir görülen bir genodermatozdur. Sıklıkla otozomal dominant geçişli olmasına rağmen az sayıda edinsel olgular da bildirilmiştir. Keratin 5 genindeki mutasyon sonucu ortaya çıktığı düşünülmektedir.

Dowling-Degos hastalığına bazen perioral atrofik skarlar, hiperkeratotik foliküler lezyonlar, komedo benzeri papüller gibi kutanöz bulgular da eşlik edebilir. Burada klinik ve histopatolojik olarak hastalığın tipik bulgularını taşıyan 44 yaşında bir bayan olgu sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dowling-Degos Hastaligi, pigmentasyon bozuklugu, retiküler pigmentasyon