Olgu Sunumu

Düşük Doz Metotreksat ve dbUVB ile Tedavi Edilen Mikozis Fungoides ve Lenfomatoid Papülozis Birlikteliği Olan Olgu Sunumu

10.4274/tdd.1681

  • Fatma Pelin Cengiz
  • Nazan Emiroğlu
  • Bengü Çevirgen Cemil
  • Aynur Albayrak

Gönderim Tarihi: 06.05.2013 Kabul Tarihi: 10.05.2013 Turk J Dermatol 2014;8(3):170-172

Lenfomatoid papülozis histolojik olarak malin özellikler gösteren ama klinikte benin seyreden papülonodüler cilt erüpsiyonudur. Mikozis fungoides ve lenfomatoid papülozisi olan hastalarda genellikle başlangıçta lenfomatoid papülozis gelişirken bizim hastamızda öncelikle mikozis fungoides gelişmiştir. Takibinde dört yıl sonra lenfomatoid papülozis gelişimi olmuştur. Haftalık 5 mg metotreksat ve dar bant UVB (dbUVB) tedavisiyle semptomları gerilemiştir. Hastamızı lenfomatoid papülozisle ilişkili mikozis fungoidesin nadir olgularından biri olması nedeniyle sunmayı uygun bulduk.

Anahtar Kelimeler: Lenfomatoid papülozis, metotreksat, mikozis fungoides, tip C, dar bant UVB, papülonodüler