Derleme

Dermatolojide Kemoterapötik ve Biyolojik İlaçların İntralezyonel Kullanımları

10.4274/tdd.2018

  • Ercan Çalışkan
  • İbrahim Özmen
  • Gürol Açıkgöz
  • Mustafa Tunca

Gönderim Tarihi: 05.06.2014 Kabul Tarihi: 05.06.2014 Turk J Dermatol 2014;8(3):154-160

Dermatoloji pratiğinde sıkça kullanılmakta olan intralezyonel enjeksiyon uygulamaları, öncelikle steroidlerin sistemik yan etkilerinden korunmak amacıyla geliştirilmiştir. İntralezyonel uygulamalar, potent ilaçların sistemik toksisiteler göstermeden bölgesel olarak yüksek konsantrasyonda etki göstermelerine olanak sağlamaktadır. Bilindiği gibi sistemik olarak kullanılan kemoterapötik ilaçlar birçok yan etki ve sitotoksisite potansiyeline sahiptir. Kemoterapötik ilaçların cerrahi tedavinin kontrendike olduğu veya fonksiyonel ve kozmetik kayıpla sonuçlanabilecek yerleşimlerdeki non-melanom deri kanserleri tedavisinde intralezyonel kullanımları zamanla yaygınlaşmaktadır. Bu makalede, kemoterapötik ve biyolojik ilaçların intralezyonel kullanımları, avantaj ve dezavantajları, uygulanan ilaçlar ve miktarları, etkinlik ve güvenlik profilleri özetlenmiş olup, bu tür uygulamaların dermatologlar tarafından daha sık uygulanır hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Intralezyonel, dermatoloji, kemoterapi, intradermal, tedavi,\r\nenjeksiyon