Orijinal Araştırma

Dermatolojide İlaç Reaksiyonları

  • Esra Adışen
  • Fulya Karaca
  • Mehmet Ali Gürer

Turk J Dermatol 2008;2(1):1-5

Amaç:

Deri ilaç reaksiyonlarında en önemli hedeflerden biridir. Bu çalışmada kutanöz ilaç reaksiyonu tanısı ile kliniğimizde yatırılan olgularda sorumlu ilaçlar ve bu ilaçların neden olduğu klinik tablolar literatür bilgileri eşliğinde değerlendirilmektedir. Yöntem: Çalışmaya 2003-2007 tarihleri arasında ilaç erüpsiyonu tanısı ile Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Kliniğinde yatırılarak tedavi edilen 177 olgu alınmıştır.

Bulgular:

Çalışmamızda yer alan 121?i kadın, 56?sı erkek 177 olgunun yaşları 8-83 arasında değişmekte olup ortalama 45.5±18.5?di. Hastalık süresi 1-60 gündü (ortalama 6.6±8.1). Olguların %54.8?inde sistemik bir hastalık bulunmaktaydı. Antibiyotikler, analjezik, antiinflamatuvar ve antipiretik ilaçlar, antikonvülzanlar, antineoplastikler, antidepresanlar, antihipertansifler en sık sorumlu olan ilaçlardı. Olguların %81.8?ini ürtiker/anjiyoödem ve makülopapüler ilaç erüpsiyonu oluşturuyordu.Sonuç: Kutanöz ilaç reaksiyonları büyük oranda antibiyotikler ve analjezik, antiinflamatuvar, antipiretik ilaçlardan kaynaklanmaktadır. Ürtiker/anjiyoödem ve makülopapüler erüpsiyonlar en sık görülen klinik formlardır. Eritrodermi ve toksik epidermal nekrolizis gibi ciddi hastalıklara yol açmaları nedeniyle antikonvülzanların dikkatli kullanılmaları gereklidir. Bu olguların bir kısmı öyküde aynı ilaçla benzer reaksiyonlar tanımlamaktadır. Kutanöz ilaç reaksiyonu tanısı konulan olgularda sorumlu ilaç hakkında hastanın bilgilendirilmesi gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Ilaç reaksiyonlari, kutanöz bulgular, analjezikler, antibiyotikler, antihipertansif ilaçlar, antikonvülzan ilaçlar