Derleme

Dermatolojide Aile Yaşam Kalitesi ve Aile Etki Ölçekleri

10.4274/tdd.970

  • Enver Turan
  • Mehmet Salih Gürel

Turk J Dermatol 2013;7(1):28-31

Dermatolojik hastalığı bulunan hastaların yakın aile bireyleri pek çok fiziksel, sosyal ve ruhsal sorun yaşamasına rağmen genellikle bu sekonder etki ihmal edilmektedir. Bakım yükü ve tedavi giderleri aile bireylerine ekstra yükler getirirken hastalığın yol açtığı duygusal stres ve sosyal kısıtlanma aile işleyişinde aksaklıklara neden olmaktadır. Diğer taraftan kimi aile üyeleri hastanın bakımı ve tedavisi nedeniyle iş ortamı ile ilgili sorunlar yaşamakta ya da işine daha az zaman ayırmak zorunda kalmaktadır. Bu durum büyük ekonomik kayıplara yol açmanın yanında aile uyumunun bozulmasına ve çözülmelere neden olmaktadır.

Aile üzerindeki ikincil etki deri hastalığının tanısına, süresine, ciddiyetine, hastanın yaşına ve hepsinin üzerinde hasta ile aile üyeleri arasındaki uyum ve ilişkiye göre oldukça farklılık göstermektedir. Sağlık hizmetini sunanlar hasta ve aileye tedavi planları sunarken, tedavi kararları alırken ya da araştırma yürütürken bu ikincil etkinin büyüklüğünü dikkate almalıdır. Dermatologlar etkilenen aile üyeleriyle iyi bir hasta hekim ilişkisi kurabilmek ve hastanın uyumunu artırabilmek için özellikle inflamatuar ya da yaygın dermatolojik hastalıklarda ailelerinin yaşamları hakkında daha kapsamlı fikir sahibi olmalıdır. Bakım fonksiyonu üstlenenler başta olmak üzere aile üyeleri sağlık hizmetlerindeki aktif katılımcılar olarak kabul edilmeli ve bakımın planlanması ve karar alma konusunda çözümün bir parçası olacak şekilde aktif hale getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Yasam kalitesi; aile etki ölçegi, dermatoloji