Olgu Sunumu

Dapson Tedavisine Tam Yanıt Alınan Eozinofilik Pannikülit; Olgu Sunumu

10.5152/tdd.2010.16

  • Ekrem Aktaş
  • Nazan Taşlıdere
  • Özlem Canöz

Turk J Dermatol 2010;4(4):94-96

Eozinofilik pannikülit subkutan dokuda daha çok eozinofillerin oluşturduğu mikst tipte iltihabi hücre infiltrasyonu ile seyreden bir pannikülittir.

Etiyolojide en sık gnathostomiyazis (Larva migrans profondus), lökositoklastik vaskülit ve eritema nodosum suçlanmaktadır. Burada steroid tedavisine yanıt alınamayan ancak dapson tedavisi ile tam olarak düzelen idiyopatik eozinofilik pannikülitli bir olgu sunularak literatür bilgileri gözden geçirilmiştir. (Turk J Dermatol 2010; 4: 94-6)

Anahtar Kelimeler: Eozinofilik pannikülit, dapson