Derleme

Corynebacteriumlara Bağlı Oluşan Deri Hastalıkları

  • Meltem Türkmen
  • Derya Aytimur

Turk J Dermatol 2010;4(1):18-21

Corynebacteriumlar, deri florasının %50?den fazlasını oluşturan gram pozitif, sporsuz, kapsülsüz, aerobik difteroid basillerdir. Bu bakteri ailesi deride, deri difterisi, kromhidroz, bromhidroz gibi hastalıklara sebep olmakla birlikte klinikte en sık pitted keratoliz, eritrazma ve trikobakteriozis etkeni olarak karşımıza çıkar.

Bu üç hastalığın özellikle kötü hijyen, sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerin predispozisyonunda ortaya çıktığı düşünülmektedir. Aslında klinikte daha sık karşımıza çıkan bu enfeksiyonlar, klinik olarak mikotik infeksiyonlarla karışabilmekte ve bu nedenle hekim yanılgısı sonucu sıklıkla antimikotiklerle tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Bu makale, Corynebacteriumlar ile oluşan deri hastalıklarına dikkat çekmek ve literatür ışığında tartışmak amacıyla sunuldu. (Turk J Dermatol 2010; 4: 18-21)

Anahtar Kelimeler: Corynebacteriumlar, pitted keratoliz, eritrazma, trikobakteriozis