Uzman Görüşü

Behçet Hastalığı: Etyopatogenezde Güncel Bilgiler

  • Erkan Alpsoy

Turk J Dermatol 2013;7(1):41-45

Behçet hastalığı (BH), uzun seyirli, tekrarlayıcı, sistemik inflamatuvar bir hastalıktır. Etyopatogenezi tam olarak aydınlatılamamıştır. Üzerinde en çok durulan hipotez; hastalığın, viral, bakteriyel vb. gibi çevresel bir antijenle ve/veya ısı şok proteini gibi otoantijenlerle tetiklenen ve genetik olarak hastalığa yatkınlık gösteren bireylerde ortaya çıkan düzensiz bir immün yanıt olduğu yönündedir.

BH'de en güçlü genetik yatkınlık faktörü HLA-B51 antijenidir. Yakın tarihli tüm genom çalışmaları bu güçlü ilişkiyi doğrulamış ve hastalık için yeni yatkınlık genlerinin (IL10, IL23R, IL12RB2, HLA-C*1602, HLA-C*1502 ve HLA-A*201) varlığını ortaya çıkarmıştır. Hastalığın gelişiminde çevresel etmenlerden özellikle infeksiyöz ajanların (S. sangius vb.) önemli olduğu düşünülür. Güncel bilgi birikimi Behçet hastalarının diş etleri ve aftöz ülserlerindeki mikrobiyal yük ve bununla ilişkili mikrobiyal IŞP'ne karşı oluşan bağışıklık yanıtının endojen IŞP ile çapraz reaksiyona girerek otoreaktif T hücre klonlarını oluşturduğuna işaret etmektedir. Böylece T yardımcı hücresi tip 1 (Th 1) ve Th 17 tipindeki inflamasyona yol açan sitokinlerin aşırı ifadesi gelişir. Buna karşın düzenleyici T hücre yanıtı baskılanır. Th 17 hücreleri ve IL-17 sitokini hastalığın özellikle akut ataklarında önemli rol oynar.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastaligi, etyopatogenez, genetik faktörler, bagisiklik sistemi, infeksiyöz ajanlarOdigendae volorrum hita imolorit estionseque sim ut qui