Olgu Sunumu

Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Sunumu

  • Pelin Üstüner
  • Simin Ada
  • A. Tülin Güleç
  • Ünser Arıkan

Turk J Dermatol 2008;2(4):121-124

Anüler elastolitik dev hücreli granülom, sıklıkla güneşe maruz kalan bölgelerde ortaya çıkan anüler, eritemli, merkezi hafif hipopigmente ve/veya atrofik plaklar ile karakterize, nadir rastlanan granülomatöz bir hastalıktır. Hastalığın etiyopatogenezi tam olarak bilinmemekle birlikte kronik aktinik hasarın rolü olabileceği düşünülmektedir. Histopatolojisinde multinükleer dev hücreler ile birlikte elastolizis ve elastofagositozun görülmesi tipiktir. Bu yazıda, anüler elastolitik dev hücreli granülom tanısı alan bir olgu sunulmuş ve hastalığın klinik ve histopatolojik ayırıcı tanısı gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aktinik granüloma, anüler elastolitik dev hücreli granülom, granüloma anülare