YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Yalçın

Başak Yalçın

Biyobenzerler: Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut

(Turk J Dermatol 2014; 8: 104-107)
Yaldız

Mahizer Yaldız

Erişkin Dönem Başlangıçlı İnflamatuar Lineer Verrüköz Epidermal Nevüs (ILVEN): Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 45-47)

Morfea ve Büllöz Liken Skleroatrofikans Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 202-204)

Nadir Bir Vulvar Langerhans Hücreli Histiyositoz Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 97-103)
Yaman

Banu Yaman

Paraneoplastik Pemfigus

(Turk J Dermatol 2015; 9: 198-201)
Yanar Kılınç

Fadime Yanar Kılınç

Primer Çomak Parmağın Eşlik Ettiği Bir Herediter Palmoplantar Keratoderma Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 71-74)
Yang

Anes Yang

Epidermolysis Bullosa - Multidisipliner Ekip Yaklaşımı Neden Önemlidir?

(Turk J Dermatol 2016; 10: 70-77)
Yardımcı

Gürkan Yardımcı

Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu (1921-2005) - Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2012; 6: 74-75)
Yavuz

Sibel Orhun Yavuz

Obezitenin Eşlik Ettiği Konflüan ve Retiküle Papillomatozisli Üç Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 166-169)
Yayla

Derya Yayla

Hidradenitis Supurativa ile Birliktelik Gösteren Bir Dowling-Degos Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 104-105)
Yaylalı

Volkan Yaylalı

Atopik Dermatitli Hastalarda Gözde ve Burundaki Bakteri Dağılımı ile Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Göz ve Deri Tutulumu ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 103-106)
Yaylı

Savaş Yaylı

Morfea Plağı Üzerinde Gelişen Bir Büllöz Liken Skleroatrofikans Olgusu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 61-64)

Gebelikte Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü Kullanımı

(Turk J Dermatol 2017; 11: 22-27)
Yazganoğlu

K. Didem Yazganoğlu

Pigmente Trikoblastom

(Turk J Dermatol 2011; 5: 107-109)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 114-116)

Çocuklarda Kondiloma Aküminata

(Turk J Dermatol 2009; 3: 77-82)
Yazkan

Figen Yazkan

Dermoskopik Tanı İçin Tuzak Olgu Özelliğinde Olan Bir Pigmente Bazal Hücreli Karsinoma Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 24-26)
Yener

Mahmut Yener

İnatçı Bacak Ülseri Olan Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Werner Sendromu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 101-106)
Yeniay

Yıldıray Yeniay

Erkeklerde Androgenetik Alopesi Tedavisinde Topikal Saw Palmetto ve Trichogen Veg Kompleksinin Etkinlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 210-215)
Yenin

Jülide Zehra Yenin

İyileşmeyen Bacak Ülseri Olgusu: Bazal Hücreli Karsinom

(Turk J Dermatol 2008; 2: 52-54)
Yeşilova

Yavuz Yeşilova

Jeneralize Tinea Korporis: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 53-55)

Pederus Dermatiti: Batman Bölgesinden Sporadik Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 164-165)

Nevoid Akantozis Nigrikans

(Turk J Dermatol 2014; 8: 176-177)
Yıldırım

Mehmet Yıldırım

İnatçı Bacak Ülseri Olan Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Werner Sendromu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 101-106)
Yıldırım Erdoğan

Nilsen Yıldırım Erdoğan

Telenjiektazia Makülaris Eruptiva Perstans Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 48-50)
Yıldırım Şimşir

Ilgın Yıldırım Şimşir

Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Nadir Rastlanılan Bir Etken: Achromobacter Xylosoxidans

(Turk J Dermatol 2014; 8: 232-235)
Yıldız

Bülent Yıldız

Aksiller Bölgede Prolifere Trikilemmal Tümör: Vaka Raporu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 18-20)

Türkiye’de Dermatologların Günlük Pratiklerinde Teledermatoloji Kullanımı

(Turk J Dermatol 2014; 8: 7-11)

Elektrotermal Yüzük Yanığı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 106-107)

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Erkek Hastalarda Cinsel ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalık Prevalansının Araştırılması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 18-22)

Morfea Plağı Üzerinde Gelişen Bir Büllöz Liken Skleroatrofikans Olgusu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 61-64)

İtrakonazole Yanıt Veren Primer Kutanöz Blastomikoz: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 81-83)

Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2011; 5: 48-52)

Seboreik Dermatit Hastalarının Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 181-185)
Yıldız Seçkin

Havva Yıldız Seçkin

Tokat Devlet Hastanesine 2007-2011 Yılları Arasında Başvuran Deri Kanseri Olguları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 84-87)

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 95-100)
Yılmaz

Ertan Yılmaz

Metotreksat Verilen Psoriazis Vulgaris Hastalarına Folik Asit Desteği Gerekli mi?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 39-42)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 60-60)

Kaybettiklerimiz

(Turk J Dermatol 2012; 6: 136-136)

İdiyopatik Erüptif Maküler Pigmentasyon: Dört Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 63-66)

Alopesi Areata ve Akne Vulgarisin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 4-8)

Psoriasis Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı ve Depresyon ve Uyku Kalitesi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 110-115)

Behçet Hastalığında İmmünolojik Aktivasyon Belirteçleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 34-38)

Diabetes Mellitus ve Psoriasisli Bir Olguda Microsporum audouinii'ye Bağlı Gelişen Tinea Korporis

(Turk J Dermatol 2009; 3: 47-49)
Yılmazer

Demet Yılmazer

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 25-26)
Yiğit

Ahmet Yiğit

Kulak Kepçesi Yerleşimli Melanom Dışı Deri Kanserleri: 51 Olgunun Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 177-180)

Nüks İzole Plantar Serebriform Kollagenoma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 205-206)
Yorulmaz

Ahu Yorulmaz

Dermatolojik Hastalıklarda Diyetin Rolü

(Turk J Dermatol 2014; 8: 29-34)

Primer Çomak Parmağın Eşlik Ettiği Bir Herediter Palmoplantar Keratoderma Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 71-74)

Hafif Şiddetli Alopesi Areatada Etyopatogenez ve Oksidatif Stres İlişkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 114-118)
Yurt

Nurdan Yurt

Pederus Dermatiti: Batman Bölgesinden Sporadik Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 164-165)

Fasiyal Orf

(Turk J Dermatol 2012; 6: 58-60)
Yurtman Havlucu

Deniz Yurtman Havlucu

Seboreik Dermatitli Hastalarda Yaşam Kalite Değerlendirmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 99-102)
Yurtoğlu

Fulya Yurtoğlu

Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2011; 5: 48-52)
Yuyucu Karabulut

Yasemin Yuyucu Karabulut

Çankırı Yöresinde Deri Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme

(Turk J Dermatol 2014; 8: 151-153)

Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 197-201)

Doksisiklin Tedavisinin Neden Olduğu Özofajit

(Turk J Dermatol 2016; 10: 122-124)
Yücel

Ahmet Yaşar Yücel

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Kliniği'ne Başvuran Hastalardaki Dermatofitoz Etkenleri

(Turk J Dermatol 2009; 3: 27-31)

Behçet Hastalığında İmmünolojik Aktivasyon Belirteçleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 34-38)
Yücelten

Deniz Yücelten

Herediter Anjiyoödem: Üç Olgu Sunumu ve Tanı ve TedavideYaklaşım

(Turk J Dermatol 2009; 3: 43-46)
Yüksek

Jale Yüksek

Kutanöz Hamartomlar

(Turk J Dermatol 2008; 2: 47-51)
Yüksel

Derya Yüksel

Alopesi Areatalı Çocuk Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 137-140)

Melanom Otomatik Teşhisi İçin Dermoskopik Görüntülerden Bir Görüntü İşleme Sistemi Geliştirilmesi: Ön Çalışma

(Turk J Dermatol 2008; 2: 111-115)
Yüksel Başak

Pınar Yüksel Başak

Allopürinolün İndüklediği Dress Sendromu Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 100-102)

Diabetes Mellitus ve Psoriasisli Bir Olguda Microsporum audouinii'ye Bağlı Gelişen Tinea Korporis

(Turk J Dermatol 2009; 3: 47-49)
Yüksel Bıyıklı

Eda Yüksel Bıyıklı

Onikomikozda Klinik Görünüm ve Etken İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 11-13)

Seboreik Keratozların Dermoskopik Özellikleri; Yalancı Melanositik Lezyon Kriterlerinin Yeri Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 1-4)
Yürekli

Vedat Ali Yürekli

Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83)
Anasayfa Arşiv Arama Menü