YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Üçer

Özlem Üçer

Prolifere Trikilemmal Kist: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 34-36)
Ünal

Betül Ünal

Sık Görülür, Az Tanınır! Kutanöz Layşmanyazis: Klinik, Dermoskopik, Sitolojik ve Histopatolojik İpuçları

(Turk J Dermatol 2017; 11: 40-41)

Alopesi Areatalı Hastalar Hastalıkları Hakkında Ne Düşünüyorlar?

(Turk J Dermatol 2013; 7: 192-195)

Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 72-75)

Fasiyal Telenjiektazide IPL (Yoğun Atımlı Işık-Intense Pulse Light): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Tedavi Sonuçları

(Turk J Dermatol 2008; 2: 73-76)

Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105)

Paraneoplastik Pemfigus

(Turk J Dermatol 2015; 9: 198-201)

Kıl Folikül Nevusu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 118-120)

Konya Yöresindeki Psoriasis Hastalarının Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 71-74)
Ünlü

Ahmet Ünlü

On Dört Yaşındaki Çocuk Hastada Uyluk Yerleşimli Dev Hidradenom Olgusu

(Turk J Dermatol 2017; 11: 139-141)
Ürkmez

Aslı Ürkmez

Silika ve Vibrasyon Maruziyeti Sonrası Gelişen Bir Sistemik Skleroz Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 45-47)

Leiyomyomatozis Kutis

(Turk J Dermatol 2011; 5: 101-103)
Üstün

Hüseyin Üstün

Yüzde Yerleşmiş, Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 129-130)

Veziküler Pitriyazis Rosea: Oral Eritromisine Yanıt Veren Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 133-134)

Mibelli'nin Hiperkeratotik Porokeratozu: Nadir Görülen Bir Varyant

(Turk J Dermatol 2009; 3: 13-15)

Anjiyoma Serpijinozum: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 21-23)

Dermatozis Papuloza Nigra'da Topikal Kantaridin Tedavisinin Etkisizliği

(Turk J Dermatol 2009; 3: 50-51)

Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 89-92)

Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs

(Turk J Dermatol 2010; 4: 48-51)

Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar - Editöre Mektup

(Turk J Dermatol 2010; 4: 29-30)
Üstüner

Pelin Üstüner

Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 121-124)

Plak Morfeada Düşük Frekanslı Ultrasonografi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 123-130)
Üzel

Hanife Üzel

Birinci Sınıf ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Arasında Güneş ve Deri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 19-22)
Anasayfa Arşiv Arama Menü