YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Uce Özkol

Hatice Uce Özkol

Türkiye'nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 201-205)

Çocuklarda Nadir Görülen Bir Hastalık: Anjiyokeratoma Sirkumskriptum Naviforme

(Turk J Dermatol 2017; 11: 37-39)
Uçak

Haydar Uçak

Dermatoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2015; 9: 76-80)
Uçar Tavlı

Yeliz Uçar Tavlı

Mikozis Fungoides Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Skabies: Dermatoskopik Tanı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 114-116)

Wolf’un İzotopik Yanıtı: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 33-36)
Uçmak

Derya Uçmak

Pederus Dermatiti: Batman Bölgesinden Sporadik Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 164-165)
Ugan

Yunus Ugan

Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34)
Ukşal

Ümit Ukşal

Çocuklarda Görülen İlaç Döküntüleri

(Turk J Dermatol 2007; 1: 15-20)

Psoriaziste PUVA ve Dar Bant UVB Tedavilerinin Plazma ve Doku Adenozin Deaminaz Düzeylerine Etkisi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 185-191)

Çocuklarda Otoinflamatuvar Hastalıkların Deri Bulguları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 216-222)
Ulu

Şahin Ulu

Oral Mukozada Kronik Travma Sonrası Oluşan Lenfanjiom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 158-160)
Ulutaş

Özkan Ulutaş

Epidermolizis Bülloza Tanısıyla İzlenen Olguda Kronik Böbrek Yetmezliği

(Turk J Dermatol 2013; 7: 38-40)
Umarova Aslan

Melike Umarova Aslan

PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 12-17)
Uslu

Asım Uslu

Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 197-201)

Anhidrozisli Konjenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 42-44)

Prurigo Pigmentoza: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 255-256)

Psoriazisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 76-80)

Seboreik Keratoz Tedavisinde İki Farklı Kriyoterapi Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması

(Turk J Dermatol 2008; 2: 65-68)

Fototerapi Kalitesinin Arttırılması Yolunda İlk Adım: Fototerapi Ünitesinden Hasta İzlenimleri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 9-13)
Usta Güney

Ayşegül Usta Güney

Pitriyazis Rozea'da Human Herpes Virus-6 ve Human Herpes Virus -7

(Turk J Dermatol 2013; 7: 142-144)
Usul Afşar

Çiğdem Usul Afşar

Sorafenib İlişkili Üç Farklı Deri Toksisitesi: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 17-20)
Utaş

Serap Utaş

Renal Transplantasyon Yapılan Hastalarda Görülen Deri Bulguları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 9-12)

İnfantil Hemanjiomların Tedavisinde Kontakt Kriyoterapinin Etkinliği

(Turk J Dermatol 2008; 2: 107-110)

Kutanöz Poliarteritis Nodoza

(Turk J Dermatol 2010; 4: 97-100)

Psoriatik Tırnak Tanı ve Tedavisi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 83-88)

Çocuklarda Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Klinik Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 186-189)
Uyar

Belkız Uyar

Yaygın Eozinofilik Anjiolenfoid Hiperplazi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 161-163)

Penis Derisinde Human Papillom Virüs Tip 58’in Sebep Olduğu Skuamöz Hücreli Karsinom

(Turk J Dermatol 2015; 9: 53-55)
Uygur

Fatih Uygur

Toksik Epidermal Nekrolize Yaklaşım Prensiplerimiz ve Güncel Tedavinin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 61-64)

Daha Önce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulan Alanda Yerleşimli Sıra Dışı Dev Keratoakantom

(Turk J Dermatol 2009; 3: 67-69)
Uysal

Serhat Uysal

Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Nadir Rastlanılan Bir Etken: Achromobacter Xylosoxidans

(Turk J Dermatol 2014; 8: 232-235)
Uzun

Meltem Uzun

İto Hipomelanozu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 37-38)

Pemfigusun Güncel Tedavisi ve Yönetimi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 91-101)

Acı Kaybımız

(Turk J Dermatol 2011; 5: 65-65)

Liken Planus Pemfigoidesin Klinik, Histolojik ve İmmünoflöresan Özellikleri: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 25-28)

Editörden

(Turk J Dermatol 2015; 9: 0-0)

Editörden

(Turk J Dermatol 2015; 9: 0-0)

Editörden

(Turk J Dermatol 2015; 9: 0-0)

Editörden

(Turk J Dermatol 2015; 9: 0-0)

Editörden

(Turk J Dermatol 2016; 10: 0-0)

Editörden

(Turk J Dermatol 2016; 10: 0-0)

Editörden

(Turk J Dermatol 2016; 10: 0-0)

Editörden

(Turk J Dermatol 2016; 10: -)

Oral Liken Planusun Tedavisinde Pimekrolimusun Etkinliği

(Turk J Dermatol 2016; 10: 152-156)

Editörden

(Turk J Dermatol 2017; 11: -)

Sık Görülür, Az Tanınır! Kutanöz Layşmanyazis: Klinik, Dermoskopik, Sitolojik ve Histopatolojik İpuçları

(Turk J Dermatol 2017; 11: 40-41)

Editörden

(Turk J Dermatol 2017; 11: -)

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarının CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79)

Editörden

(Turk J Dermatol 2017; 11: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü