YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Takcı

Zennure Takcı

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 95-100)

Hidroksiklorokinin Neden Olduğu Deri Pigmentasyonu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 158-159)

Seboreik Dermatit Hastalarının Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 181-185)
Tamer

Cengaver Tamer

Ksantelazma Palpebrarum Tedavisinde Eksizyon Sonrası Sekonder İyileşme

(Turk J Dermatol 2007; 1: 43-46)

Veziküler Pitriyazis Rosea: Oral Eritromisine Yanıt Veren Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 133-134)
Taner

Ömer Faruk Taner

Meme Büyütmede Önemli Bir Komplikasyon: Stria Distensa

(Turk J Dermatol 2016; 10: 78-81)
Tanrıkulu

Osman Tanrıkulu

Jeneralize Tinea Korporis: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 53-55)
Taş Demircan

Yuhanize Taş Demircan

Çocukluk Çağı Psoriasis Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 13-17)
Taşdelen

Bahar Taşdelen

Pitriyazis Rozea'da Human Herpes Virus-6 ve Human Herpes Virus -7

(Turk J Dermatol 2013; 7: 142-144)
Taşğın

Emine Elvan Taşğın

Dermatoloji Kliniğinde Görülen Çocukluk Dönemi Psoriyazis Hastalarının Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 81-86)
Taşkapan

Hülya Taşkapan

Epidermolizis Bülloza Tanısıyla İzlenen Olguda Kronik Böbrek Yetmezliği

(Turk J Dermatol 2013; 7: 38-40)

"Sevgili Günlük" üzerine notlar: Moretti'nin Kaşıntısı - Sanatta Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2012; 6: 76-77)

Atopik Dermatitte Deri Testlerinin Yeri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 236-241)
Taşlı

M. Levent Taşlı

Psödoksantoma Elastikum: Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 195-197)
Taşlıdere

Nazan Taşlıdere

İnfantil Hemanjiomların Tedavisinde Kontakt Kriyoterapinin Etkinliği

(Turk J Dermatol 2008; 2: 107-110)

Dapson Tedavisine Tam Yanıt Alınan Eozinofilik Pannikülit; Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 94-96)
Tatlı Doğan

Hayriye Tatlı Doğan

Olağan Dışı Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalışma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 109-113)
Tatlıcan

Semih Tatlıcan

Distal Lateral Tırnak Batmalarının Tedavisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 80-85)
Tatlıpınar

Sinan Tatlıpınar

Atopik Dermatitli Hastalarda Gözde ve Burundaki Bakteri Dağılımı ile Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Göz ve Deri Tutulumu ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 103-106)
Tekin

Fatih Tekin

Meme Büyütmede Önemli Bir Komplikasyon: Stria Distensa

(Turk J Dermatol 2016; 10: 78-81)

Çocukluk Dönemi Psoriazisi: 130 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 43-46)

Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 93-96)
Tekiner

Halil Tekiner

Madalyalı Cildiyeciler

(Turk J Dermatol 2017; 11: 44-48)
Tepe

Birgül Tepe

Bazal Hücreli Karsinom'un Olağan Dışı Lokalizasyonu: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 51-54)

Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma

(Turk J Dermatol 2016; 10: 65-69)
Tevfikoğlu Alceylan

Leyla Tevfikoğlu Alceylan

Psoriasis ve Beslenme İlişkisi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 81-85)
Tezcan

İlhan Tezcan

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2011; 5: 35-38)

Pitriyazis Rozea'da Human Herpes Virus-6 ve Human Herpes Virus -7

(Turk J Dermatol 2013; 7: 142-144)

Meme Büyütmede Önemli Bir Komplikasyon: Stria Distensa

(Turk J Dermatol 2016; 10: 78-81)
Tezer

Ayla Tezer

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 31-32)
Tokgöz

Necdet Tokgöz

Behçet Hastalığında İmmünolojik Aktivasyon Belirteçleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 34-38)
Tokyol

Çiğdem Tokyol

UVB Tedavisi Alan Erişkin Psoriazis Hastasında Gelişen Liken Striatus

(Turk J Dermatol 2014; 8: 108-110)

Oral Mukozada Kronik Travma Sonrası Oluşan Lenfanjiom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 158-160)
Tol

Hüseyin Tol

Mikozis Fungoides Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Skabies: Dermatoskopik Tanı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 114-116)

Psoriasisli Hastalarda Serum Nöroinflamatuvar Belirteç Seviyeleri ve Geniş Çaplı Periferik Sinir Lifi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 54-58)
Topal

Firdevs Topal

Doksisiklin Tedavisinin Neden Olduğu Özofajit

(Turk J Dermatol 2016; 10: 122-124)

Çocukluk Çağında Diskoid Lupus Eritematozus: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 227-231)
Topaloğlu Demir

Filiz Topaloğlu Demir

Segmental Nörofibromatosis: Olağan Dışı Yerleşim

(Turk J Dermatol 2015; 9: 89-91)
Toy

Hatice Toy

Kıl Folikül Nevusu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 118-120)

İto Hipomelanozu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 37-38)
Tuna

Osman Tuna

Seboreik Keratoz Tedavisinde İki Farklı Kriyoterapi Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması

(Turk J Dermatol 2008; 2: 65-68)
Tunalı

Şükran Tunalı

Behçet Hastalığında İmmünolojik Aktivasyon Belirteçleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 34-38)

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90)

Orta Şiddette Akne Vulgaris Tedavisinde Aralıklı Düşük Doz İzotretinoin Tedavisi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 7-12)
Tunca

Mustafa Tunca

Dermatolojide Kemoterapötik ve Biyolojik İlaçların İntralezyonel Kullanımları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 154-160)
Tuncer

İlhan Tuncer

Liken Planus Pemfigoidesin Klinik, Histolojik ve İmmünoflöresan Özellikleri: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 25-28)
Tuncez Akyürek

Fatma Tuncez Akyürek

Birinci Sınıf ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Arasında Güneş ve Deri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 19-22)
Tunçez Akyürek

Fatma Tunçez Akyürek

Epilatör Kullanımı Sonrası Gelişen Yaygın Stafilokokkus Folliküliti

(Turk J Dermatol 2014; 8: 246-247)

Verruka Vulgarisli Hastaların Hastalıkları ile İlgili Bilgi, İnanış ve Tutumları

(Turk J Dermatol 2015; 9: 128-131)

Ailesel Bir Piebaldizm Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 153-155)

Zosteriform Liken Planus

(Turk J Dermatol 2015; 9: 207-208)

İto Hipomelanozu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 37-38)
Turan

Ayşegül Turan

Topikal Kalsipotriol-Tretinoin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen bir Konfluent ve Retiküler Papillomatoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 242-244)

Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 94-96)

Jeneralize Tinea Korporis: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 53-55)

Pederus Dermatiti: Batman Bölgesinden Sporadik Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 164-165)

Dermatolojide Aile Yaşam Kalitesi ve Aile Etki Ölçekleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 28-31)

Fasiyal Orf

(Turk J Dermatol 2012; 6: 58-60)

Nevoid Akantozis Nigrikans

(Turk J Dermatol 2014; 8: 176-177)

Piyoderma Gangrenosum ve Nörolojik Tutulum: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 40-42)

Anhidrozisli Konjenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 42-44)

Topikal Kalsipotriol-Tretinoin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen bir Konfluent ve Retiküler Papillomatoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 242-244)

Prurigo Pigmentoza: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 255-256)

Psoriazisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 76-80)

Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 94-96)
Turanlı

Ahmet Yaşar Turanlı

Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2011; 5: 48-52)

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 60-65)
Turasan

Abdullah Turasan

Orfun İndüklediği Büllöz Pemfigoid Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 91-93)
Turgut

Ebru Turgut

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)
Turgut Erdemir

Aslı Turgut Erdemir

Fasiyal Orf

(Turk J Dermatol 2012; 6: 58-60)
Turhan

Bedriye Turhan

Epilasyonda Diod Lazer

(Turk J Dermatol 2007; 1: 33-37)
Tükenmez Demirci

Gülşen Tükenmez Demirci

Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 150-154)
Türel Ermertcan

Aylin Türel Ermertcan

24. EADV Kongresi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 209-209)
Türkmen

Dursun Türkmen

Psoriazis ile Helicobacter pylori Enfeksiyonu İlişkisi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 39-42)

Radyoterapiye Yanıt Veren Bir Primer Kütanöz CD30+ Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 21-23)

Dermoskopik Tanı İçin Tuzak Olgu Özelliğinde Olan Bir Pigmente Bazal Hücreli Karsinoma Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 24-26)

Tekrarlayan Polikondrit: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 73-76)

Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 93-96)

Corynebacteriumlara Bağlı Oluşan Deri Hastalıkları

(Turk J Dermatol 2010; 4: 18-21)
Türkşen

Zeynep Türkşen

İzole Palmar Kollajenomalı Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 111-113)
Türsen

Ümit Türsen

Ülser Tedavisinde Yara Örtüleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 61-71)

INDERCOS 2016 Kongresi’nin Ardından

(Turk J Dermatol 2016; 10: 85-86)
Tüzün

Yalçın Tüzün

Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu (1921-2005) - Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2012; 6: 74-75)
Anasayfa Arşiv Arama Menü