YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Şahin

Berksoy Şahin

Sorafenib İlişkili Üç Farklı Deri Toksisitesi: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 17-20)

Lökositoklastik Vaskülit: 60 Hastanın Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 85-91)

Psoriasisli Hastalarda Serum Nöroinflamatuvar Belirteç Seviyeleri ve Geniş Çaplı Periferik Sinir Lifi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 54-58)

Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34)

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)

Prolifere Trikilemmal Kist: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 34-36)

Liken Planopilarisde CK15, CD34, Nestin ve CD200 Ekspresyonları

(Turk J Dermatol 2017; 11: 70-74)

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 31-33)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 58-60)

Spitz Nevüs'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 93-98)

Yüzde Bazal Hücreli Karsinomayi Taklit Eden Bir Siringokistadenoma Papilliferum Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 21-23)

Erişkin Tip Ksantogranuloma: Bir Olgu Sunumu - Dermatopatoloji

(Turk J Dermatol 2011; 5: 82-84)

Grup B Streptokoklara Bağlı Perianal Selülit Sonrası Tetiklenen Bir Guttat Psoriazis Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 70-72)

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 95-100)
Şanlı Erdoğan

Berna Şanlı Erdoğan

Atopik Dermatitli Hastalarda Gözde ve Burundaki Bakteri Dağılımı ile Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Göz ve Deri Tutulumu ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 103-106)
Şanlıer

Nevin Şanlıer

Psoriasis ve Beslenme İlişkisi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 81-85)
Şaşmaz

Rüstem Şaşmaz

Topikal Pimekrolimus ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Erişkin Liken Striatus Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 252-254)

Jeneralize Erüptif Siringom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 42-44)

Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 145-147)
Şavk

Ekin Şavk

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2014; 8: 135-136)

Seboreik Keratoz Tedavisinde İki Farklı Kriyoterapi Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması

(Turk J Dermatol 2008; 2: 65-68)

Avrupa'da Dermatoveneroloji Eğitimi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 123-126)

Fototerapi Kalitesinin Arttırılması Yolunda İlk Adım: Fototerapi Ünitesinden Hasta İzlenimleri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 9-13)
Şen

Tuba Şen

Graham-Little-Piccardi-Lassueur Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 138-140)

Multipl Piloleiomiyom: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 37-39)
Şendur

Neslihan Şendur

Seboreik Keratoz Tedavisinde İki Farklı Kriyoterapi Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması

(Turk J Dermatol 2008; 2: 65-68)

Fototerapi Kalitesinin Arttırılması Yolunda İlk Adım: Fototerapi Ünitesinden Hasta İzlenimleri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 9-13)
Şenel

Engin Şenel

Çankırı Yöresinde Deri Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme

(Turk J Dermatol 2014; 8: 151-153)

İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisine İyi Yanıt Veren Melkersson-Rosenthal Sendromu; Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 16-18)

Tele Dermatoloji Uygulamalarında Sayısal Fotoğraflama

(Turk J Dermatol 2010; 4: 66-70)

Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 197-201)

Doksisiklin Tedavisinin Neden Olduğu Özofajit

(Turk J Dermatol 2016; 10: 122-124)
Şener

Sertaç Şener

Anjina Bülloza Hemorajika: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 40-41)

Hafif Şiddetli Alopesi Areatada Etyopatogenez ve Oksidatif Stres İlişkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 114-118)
Şengün

Nazan Şengün

Renal Transplantasyon Yapılan Hastalarda Görülen Deri Bulguları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 9-12)
Şenol

Mustafa Şenol

Epidermolizis Bülloza Tanısıyla İzlenen Olguda Kronik Böbrek Yetmezliği

(Turk J Dermatol 2013; 7: 38-40)

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)

Saç Hastalıkları Ünitesi Deneyimi: 1,617 Olgunun Analizi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 19-26)
Şentürk

Nilgün Şentürk

Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2011; 5: 48-52)

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 60-65)
Şereflican

Betül Şereflican

Erüptif Siringom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 106-107)
Şikar Aktürk

Aysun Şikar Aktürk

Psoriasis ve Kontakt Duyarlılık

(Turk J Dermatol 2013; 7: 23-27)

Pitriyazis Likenoides Tedavisinde Dar-Band UVB

(Turk J Dermatol 2012; 6: 158-161)

Generalize Erüptif Siringom

(Turk J Dermatol 2011; 5: 104-106)

Piyoderma Gangrenosum ve Nörolojik Tutulum: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 40-42)

İtrakonazole Yanıt Veren Primer Kutanöz Blastomikoz: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 81-83)
Şikar Aktürk

Aysun Şikar Aktürk

İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 191-196)
Şikar Aktürk

Aysun Şikar Aktürk

Biyolojik Ajanların Melanositik Nevuslar Üzerine Etkileri: Ön Raporu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 14-18)
Şimşek

Işıl Şimşek

Aynı Fakültenin Farklı Bölümlerinde Okuyan Kız Öğrencilerde Kozmetik Ürün Kullanımı

(Turk J Dermatol 2007; 1: 38-42)
Anasayfa Arşiv Arama Menü