YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Sabuncu

İlham Sabuncu

Jeneralize Tinea İnkognito Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 97-99)

CREST Sendromu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 48-50)
Saçar

Handan Saçar

Penis Derisinde Human Papillom Virüs Tip 58’in Sebep Olduğu Skuamöz Hücreli Karsinom

(Turk J Dermatol 2015; 9: 53-55)
Sağlam

Emine Arzu Sağlam

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2011; 5: 35-38)
Sakallı Çakçak

Devrim Sakallı Çakçak

Purpuranın Ayırıcı Tanısında Yer Alan Akut İnfantil Hemorajik Ödem Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 84-86)
Sakız

Damlanur Sakız

Unilateral Nevoid Telenjiyektazi: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 33-34)
Saleky

Seyamak Saleky

Tek Ayakta Çoklu Tüberkülozis Verrukoza Kutis Lezyonu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 141-144)
Sallakçı

Nilgün Sallakçı

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarının CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79)
Samancı Karaman

Nehir Samancı Karaman

Psoriasis Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı ve Depresyon ve Uyku Kalitesi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 110-115)
Saraçoğlu

Zeynep Nurhan Saraçoğlu

Jeneralize Tinea İnkognito Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 97-99)

CREST Sendromu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 48-50)

Tek Ayakta Çoklu Tüberkülozis Verrukoza Kutis Lezyonu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 141-144)

Kronik Spontan Ürtikerde Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 17-21)
Saral

Seçil Saral

Kozmetolojide Toksisite Sorunu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 248-251)

Alopesi Areatalı Çocuk Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 137-140)

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Kliniği'ne Başvuran Hastalardaki Dermatofitoz Etkenleri

(Turk J Dermatol 2009; 3: 27-31)

Vulvar Dermatozlar

(Turk J Dermatol 2017; 11: 28-36)
Sarı

Funda Sarı

Epidermolizis Bülloza Tanısıyla İzlenen Olguda Kronik Böbrek Yetmezliği

(Turk J Dermatol 2013; 7: 38-40)
Sarıcaoğlu

Hayriye Sarıcaoğlu

Topikal Kalsipotriol-Tretinoin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen bir Konfluent ve Retiküler Papillomatoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 242-244)

Behçet Hastalığında İmmünolojik Aktivasyon Belirteçleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 34-38)

Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 94-96)

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90)

Dev Konjenital Melanositik Nevüs Üzerinde Pleksiform Nörofibroma - Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 56-60)

Kaposi Sarkomunun Eşlik Ettiği Bir Behçet Hastalığı Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 44-47)
Sarıcaoğlu5

Hayriye Sarıcaoğlu5

Orta Şiddette Akne Vulgaris Tedavisinde Aralıklı Düşük Doz İzotretinoin Tedavisi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 7-12)
Sarıcı

Gülben Sarıcı

Ofuji'nin Papuloeritroderması: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 13-17)
Sarıkaya

Sezgi Sarıkaya

Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 150-154)
Sarıoğlu

Ayşe Sarıoğlu

Verruka Vulgarisli Hastaların Hastalıkları ile İlgili Bilgi, İnanış ve Tutumları

(Turk J Dermatol 2015; 9: 128-131)
Sarper

Binnaz Sarper

Primer Lenfödem Zemininde Gelişen Lenfanjiosarkom Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 24-27)
Savaş

Nazan Savaş

Seboreik Dermatitli Hastalarda Yaşam Kalite Değerlendirmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 99-102)

Asistan Gözüyle Euroderm Excellence

(Turk J Dermatol 2016; 10: 39-39)
Sayar

Hamide Sayar

Erişkin Başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositoz

(Turk J Dermatol 2014; 8: 236-239)

Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün İmmünohistokimyasal Olarak Saptanması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 72-75)
Saygılı

Oğuzhan Saygılı

Ksantelazma Palpebrarum Tedavisinde Eksizyon Sonrası Sekonder İyileşme

(Turk J Dermatol 2007; 1: 43-46)
Saylam Kurtipek

Gülcan Saylam Kurtipek

Epilatör Kullanımı Sonrası Gelişen Yaygın Stafilokokkus Folliküliti

(Turk J Dermatol 2014; 8: 246-247)

Verruka Vulgarisli Hastaların Hastalıkları ile İlgili Bilgi, İnanış ve Tutumları

(Turk J Dermatol 2015; 9: 128-131)

Ailesel Bir Piebaldizm Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 153-155)

Zosteriform Liken Planus

(Turk J Dermatol 2015; 9: 207-208)

İto Hipomelanozu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 37-38)

On Sekiz Yaş Üzeri Kadınların Genital Verru, Servikal Kanser ve Human Papilloma Virüs Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2016; 10: 105-109)
Seçkin

Deniz Seçkin

Hint Kınası ile Yapılan Geçici Dövmeye Bağlı Gelişen Bir Lokalize Hipertrikoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 164-165)

Türkiye Kaynaklı Uluslararası Bilimsel Yayınlara Bakış

(Turk J Dermatol 2007; 1: 29-30)

Kronik Ürtikerli Hastalarda Lateks Hipersensitivitesinin Rolü

(Turk J Dermatol 2016; 10: 157-160)

Seboreik Dermatit Hastalarının Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 181-185)

Hidradenitis Supurativa ile Birliktelik Gösteren Bir Dowling-Degos Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 104-105)
Seçkin Gençosmanoğlu

Dilek Seçkin Gençosmanoğlu

Dermatoloji Pratiğinde Fototerapi Uygulamalarına Güncel Yaklaşım: Bölüm 1. Tarihçe, Lambalar, Ultraviyole Radyasyon Düzeyleri Ölçümü ve Fototerapi Yöntemleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 1-11)

Dermatoloji Pratiğinde Fototerapi Uygulamalarına Güncel Yaklaşım: Bölüm 2. Vitiligo, Mikozis Fungoides, Atopik Dermatit, Sklerozan Hastalıklar ve Psoriasiste Fototerapi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 51-65)
Serarslan

Gamze Serarslan

Çocuklarda Kutanöz Mastositoz: Demografik, Klinik ve Histopatolojik Bulgular

(Turk J Dermatol 2008; 2: 69-72)
Seringeç

Nurten Seringeç

Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün İmmünohistokimyasal Olarak Saptanması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 72-75)
Sesli Çetin

Emel Sesli Çetin

Diabetes Mellitus ve Psoriasisli Bir Olguda Microsporum audouinii'ye Bağlı Gelişen Tinea Korporis

(Turk J Dermatol 2009; 3: 47-49)
Sever

Celalettin Sever

Toksik Epidermal Nekrolize Yaklaşım Prensiplerimiz ve Güncel Tedavinin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 61-64)
Sevimli Dikicier

Bahar Sevimli Dikicier

Anjiyoödem Kliniğiyle Ortaya Çıkan Vena Kava Superior Sendromlu İki Olgu: Olgu sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 111-113)

Erişkin Dönem Başlangıçlı İnflamatuar Lineer Verrüköz Epidermal Nevüs (ILVEN): Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 45-47)
Sezer

Engin Sezer

Kutanöz Hamartomlar

(Turk J Dermatol 2008; 2: 47-51)

Yüzde Bazal Hücreli Karsinomayi Taklit Eden Bir Siringokistadenoma Papilliferum Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 21-23)

Erişkin Tip Ksantogranuloma: Bir Olgu Sunumu - Dermatopatoloji

(Turk J Dermatol 2011; 5: 82-84)

Ofuji'nin Papuloeritroderması: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 13-17)
Silay

Emin Silay

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunlar

(Turk J Dermatol 2014; 8: 206-209)

Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün İmmünohistokimyasal Olarak Saptanması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 72-75)
Sivaslıoğlu

Akın Sivaslıoğlu

Pigmente Vulvar Lezyonların Dermoskopi Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 12-18)
Solak Tekin

Nilgün Solak Tekin

Sarkoidoz

(Turk J Dermatol 2012; 6: 80-86)
Songur

Emrah Songur

Seboreik Dermatit Hastalarının Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 181-185)
Soylu

Seçil Soylu

VDRL ve TPHA Yalancı Pozitifliğinin Eşlik Ettiği Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 87-89)

Alopesi Areatalı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 43-47)
Soytürk

Ayşe Nur Soytürk

Herediter Hemorajik Telanjiektazi: Geç Tanı Almış Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 257-258)
Sula

Bilal Sula

Dermatoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2015; 9: 76-80)
Süer

Kaya Süer

Ailesel Konfluent Retiküle Papillomatozis: İki Erkek Kardeş

(Turk J Dermatol 2012; 6: 108-110)
Süngü

Nuran Süngü

Pigmente Vulvar Lezyonların Dermoskopi Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 12-18)

Olağan Dışı Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalışma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 109-113)
Anasayfa Arşiv Arama Menü