YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Öç

Bahar Öç

Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar - Editöre Mektup

(Turk J Dermatol 2010; 4: 29-30)
Öksüz

Hüseyin Öksüz

Ksantelazma Palpebrarum Tedavisinde Eksizyon Sonrası Sekonder İyileşme

(Turk J Dermatol 2007; 1: 43-46)

Toksik Epidermal Nekrolize Yaklaşım Prensiplerimiz ve Güncel Tedavinin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 61-64)
Önaldı

İçten Önaldı

Sanatta Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2012; 6: 134-135)
Öncü

Jülide Öncü

Kaşıntı ve Ağrının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 119-122)
Önder

Meltem Önder

El Ekzemalarında Tedavi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 125-128)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2007; 1: 63-65)
Önsal

Erkin Önsal

Nüks İzole Plantar Serebriform Kollagenoma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 205-206)
Önver

Neşe Önver

Setuksimab Tedavisine Bağlı Akneiform Erüpsiyon: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 29-32)
Örge

Çınar Örge

Prof. Dr. Türkan Saylan; Oğlu ve Öğrencisinin Gözünden

(Turk J Dermatol 2013; 7: 52-56)
Öz

Arife Öz

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90)
Özalp

Burhan Özalp

İdiyopatik Skrotal Kalsinozisin Klinik ve Patolojik Özellikleri; Üç Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 107-110)
Özarmağan

Güzin Özarmağan

Atopik Dermatitin Baş-Boyun Tutulumunda Malassezia Mantarı ve Ev Tozu Akarlarının Rolü

(Turk J Dermatol 2013; 7: 18-22)

Çocuklarda Kondiloma Aküminata

(Turk J Dermatol 2009; 3: 77-82)
Özcan

Deren Özcan

Hint Kınası ile Yapılan Geçici Dövmeye Bağlı Gelişen Bir Lokalize Hipertrikoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 164-165)

Hiperhidroz ve Tedavisi: Palmoplantar Hiperhidroz Tedavisinde Güvenli ve Etkili Bir Seçenek, İyontoforez

(Turk J Dermatol 2011; 5: 5-12)

Psoriazis ile Helicobacter pylori Enfeksiyonu İlişkisi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 39-42)

Palmoplantar Tutulumu Olan Bir Liken Planus Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 173-175)
Özdemir

Feyyaz Özdemir

Aksiller Bölgede Prolifere Trikilemmal Tümör: Vaka Raporu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 18-20)

Dermoskopik Tanı İçin Tuzak Olgu Özelliğinde Olan Bir Pigmente Bazal Hücreli Karsinoma Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 24-26)

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)

Seboreik Keratozların Dermoskopik Özellikleri; Yalancı Melanositik Lezyon Kriterlerinin Yeri Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 1-4)

Konya Yöresindeki Psoriasis Hastalarının Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 71-74)

Wolf’un İzotopik Yanıtı: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 33-36)

Psoriasisli Hastalarda Serum Nöroinflamatuvar Belirteç Seviyeleri ve Geniş Çaplı Periferik Sinir Lifi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 54-58)

Plak Morfeada Düşük Frekanslı Ultrasonografi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 123-130)

Makroglossiye Neden Olan Edinsel Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 31-33)
Özdemir Yılmaz

Zennure Özdemir Yılmaz

Hidroksiklorokinin Neden Olduğu Deri Pigmentasyonu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 158-159)
Özden Sezgin

Aycan Özden Sezgin

Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 72-75)

Eozinofilik Sellülit: On Bir Yaşında Erkek Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 40-43)
Özen Paksoy

İlknur Özen Paksoy

Sanatta Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2014; 8: 69-71)
Özer

Hanife Özer

Dissemine Jüvenil Ksantogranuloma: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 51-52)

On Sekiz Yaş Üzeri Kadınların Genital Verru, Servikal Kanser ve Human Papilloma Virüs Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2016; 10: 105-109)
Özgür

Tümay Özgür

Multipl Piloleiomiyom: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 37-39)

Graham-Little-Piccardi-Lassueur Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 138-140)
Özhamam

Esra Özhamam

Palmoplantar Tutulumu Olan Bir Liken Planus Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 173-175)
Özkan

A. Şebnem Özkan

Editörden

(Turk J Dermatol 2013; 7: 0-0)

Editörden

(Turk J Dermatol 2013; 7: 0-0)

Editörden

(Turk J Dermatol 2013; 7: 0-0)

Editörden

(Turk J Dermatol 2012; 6: 0-0)

Epilasyonda Diod Lazer

(Turk J Dermatol 2007; 1: 33-37)
Özkaya

Özay Özkaya

Spitz Nevüs'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 93-98)
Özkaya Akoğuz

Özlem Özkaya Akoğuz

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2015; 9: 8-11)
Özkesici

Birgül Özkesici

Tinea Kapitis

(Turk J Dermatol 2013; 7: 1-8)

Otoimmün Büllöz Hastalıkların Serolojik Tanısı

(Turk J Dermatol 2016; 10: 1-8)

Saç Hastalıkları Ünitesi Deneyimi: 1,617 Olgunun Analizi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 19-26)
Özkur

Ezgi Özkur

Asistan Gözüyle Euroderm Excellence

(Turk J Dermatol 2016; 10: 39-39)
Özmen

İbrahim Özmen

Dermatolojide Kemoterapötik ve Biyolojik İlaçların İntralezyonel Kullanımları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 154-160)

Vitamin D ve Deri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 77-83)

Kulakta Kutanöz Layşmanyazisi Taklit Eden Spitz Nevüs

(Turk J Dermatol 2010; 4: 55-57)
Özoran

Yavuz Özoran

Aksiller Bölgede Prolifere Trikilemmal Tümör: Vaka Raporu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 18-20)
Özşahin

Mustafa Özşahin

Psoriazisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 76-80)
Öztaş

Murat Orhan Öztaş

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)
Öztürk

Anıl Murat Öztürk

Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Nadir Rastlanılan Bir Etken: Achromobacter Xylosoxidans

(Turk J Dermatol 2014; 8: 232-235)

Generalize Erüptif Siringom

(Turk J Dermatol 2011; 5: 104-106)

Seboreik Bölgelere Lokalize Multipl Trikoepitelyoma

(Turk J Dermatol 2008; 2: 28-30)

Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2013; 7: 173-175)

Akne Vulgaris Tedavisi İçin İsotretinoin Alan Hastalarda Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 130-132)

Türkiye'nin Üç İlinde İklim Elemanları ve Pitriyazis Rozea Sıklıkları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 155-157)

Menopoz Dönemi Dışındaki Kadınlardaki Telogen Alopeside Serum Ferritin, Vit B12 ve Folat Düzeyleri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 117-118)

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Tırnak Bulgularının İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 35-38)

Erişkin Başlangıçlı Langerhans Hücreli Histiyositoz

(Turk J Dermatol 2014; 8: 236-239)

Oral Liken Planusun Tedavisinde Pimekrolimusun Etkinliği

(Turk J Dermatol 2016; 10: 152-156)

Ender Görülen Bir Meslek Hastalığı: Tüberküloz Verrükoza Kutis

(Turk J Dermatol 2017; 11: 91-93)

Psoriaziste PUVA ve Dar Bant UVB Tedavilerinin Plazma ve Doku Adenozin Deaminaz Düzeylerine Etkisi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 185-191)

Generalize Erüptif Siringom

(Turk J Dermatol 2011; 5: 104-106)
Öztürk Durmaz

Emel Öztürk Durmaz

Nadir Görülen Dejeneratif Elastik Doku Hastalıkları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 121-129)
Özuğuz

Pınar Özuğuz

Pediatrik Yaş Grubunda Saç ve Saçlı Deri Hastalıklarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 147-150)

UVB Tedavisi Alan Erişkin Psoriazis Hastasında Gelişen Liken Striatus

(Turk J Dermatol 2014; 8: 108-110)

Birinci Sınıf ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Arasında Güneş ve Deri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 19-22)

Oral Mukozada Kronik Travma Sonrası Oluşan Lenfanjiom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 158-160)

Derinin T-Hücre Lenfomasını Taklit Eden Yama Tarzı Granüloma Annülare

(Turk J Dermatol 2015; 9: 28-30)

Seboreik Dermatit Hastalarının Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 181-185)
Özyalvaçlı

Gülzade Özyalvaçlı

Erüptif Siringom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 106-107)
Özyurt

Kemal Özyurt

Telenjiektazia Makülaris Eruptiva Perstans Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 48-50)

Psoriaziste PUVA ve Dar Bant UVB Tedavilerinin Plazma ve Doku Adenozin Deaminaz Düzeylerine Etkisi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 185-191)

Türkiye'nin Üç İlinde İklim Elemanları ve Pitriyazis Rozea Sıklıkları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 155-157)

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunlar

(Turk J Dermatol 2014; 8: 206-209)

Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün İmmünohistokimyasal Olarak Saptanması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 72-75)

Kronik Dermatolojik Hastalıklar Polikliniğinde Takip Edilen Behçet Hastalarının Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 66-69)
Anasayfa Arşiv Arama Menü