YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Odyakmaz Demirsoy

Evren Odyakmaz Demirsoy

Psoriasis ve Kontakt Duyarlılık

(Turk J Dermatol 2013; 7: 23-27)

Pitriyazis Likenoides Tedavisinde Dar-Band UVB

(Turk J Dermatol 2012; 6: 158-161)
Oğuz

Işıl Deniz Oğuz

Palmoplantar Tutulumu Olan Bir Liken Planus Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 173-175)

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)
Oğuz Erdoğan

Ayşe Selcen Oğuz Erdoğan

Jeneralize Erüptif Siringom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 42-44)
Okan

Füsun Okan

İnfantil Eozinofilik Püstüler Folikülit

(Turk J Dermatol 2008; 2: 131-132)

Atopik Dermatitin Baş-Boyun Tutulumunda Malassezia Mantarı ve Ev Tozu Akarlarının Rolü

(Turk J Dermatol 2013; 7: 18-22)
Okçu Heper

Aylin Okçu Heper

Birt Hogg Dubé Sendromlu Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 245-247)
Oksay

Taylan Oksay

Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83)
Okudan

Nilsel Okudan

Psoriasisli Hastalarda Serum Nöroinflamatuvar Belirteç Seviyeleri ve Geniş Çaplı Periferik Sinir Lifi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 54-58)
Okur

Aylin Okur

Telenjiektazia Makülaris Eruptiva Perstans Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 48-50)
Oman

Berkant Oman

Segmental Nörofibromatosis: Olağan Dışı Yerleşim

(Turk J Dermatol 2015; 9: 89-91)
Onak Kandemir

Nilüfer Onak Kandemir

Ofuji'nin Papuloeritroderması: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 13-17)
Onamay

Burcu Onamay

Nüks İzole Plantar Serebriform Kollagenoma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 205-206)
Onsun

Nahide Onsun

Mikozis Fungoides

(Turk J Dermatol 2008; 2: 14-20)
Oral

Barbaros Oral

Behçet Hastalığında İmmünolojik Aktivasyon Belirteçleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 34-38)
Orhun Yavuz

Huban Sibel Orhun Yavuz

Primer Çomak Parmağın Eşlik Ettiği Bir Herediter Palmoplantar Keratoderma Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 71-74)

Yüzün Multipl Milier Osteoma Kutisi: Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 39-41)

Dowling-Degos Hastalığı: Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 55-57)
Ortaç

Ragıp Ortaç

Asitretin Tedavisi Sonrasında Hafif Alevlenmeler ile Seyreden Bir Juvenil Subkorneal Dermatoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 84-87)
Anasayfa Arşiv Arama Menü