YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Mahfoudh

Aouatef Mahfoudh

Yaşın Yama Testi Sonuçlarına Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 12-16)

Yaşın Yama Testi Sonuçlarına Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 12-16)
Mansur

Tülin Mansur

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)
Mansuroğlu

Cem Mansuroğlu

Doksisiklin Tedavisinin Neden Olduğu Özofajit

(Turk J Dermatol 2016; 10: 122-124)
Mansuroğlu Şahin

İlknur Mansuroğlu Şahin

Çocukluk Çağında Diskoid Lupus Eritematozus: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 227-231)
Mehdi

Lale Mehdi

Hastaneye Yatırılarak Tedavi Edilen Alt Ekstremite Yerleşimli Selülit Hastalarının Risk Faktörleri ve Tedaviye Yanıt Açısından Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 59-64)
Melikoğlu

Mehmet Melikoğlu

Türk Dermatoloji Derneği Asistan Temsilciliği Çalışmaları

(Turk J Dermatol 2008; 2: 135-136)
Memiş

Ceren Memiş

Sık Görülür, Az Tanınır! Kutanöz Layşmanyazis: Klinik, Dermoskopik, Sitolojik ve Histopatolojik İpuçları

(Turk J Dermatol 2017; 11: 40-41)
Memişoğlu

Hamdi R. Memişoğlu

Çukurova’da “10 Dermatoloji Günü”

(Turk J Dermatol 2014; 8: 189-190)

11. Çukurova Dermatoloji Günleri

(Turk J Dermatol 2016; 10: 130-131)
Memories

Dermatology in Memories

Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2014; 8: 67-68)
Mercan

Sevgi Mercan

Dermatoloji Kış Okulu İzlenimleri

(Turk J Dermatol 2016; 10: 43-44)
Meriç

Gonca Meriç

Nadir Görülen Bir Fotodermatoz: Hidroa Vaksiniforme

(Turk J Dermatol 2013; 7: 166-167)

Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34)

Asiklovir Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Hailey-Hailey Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 175-177)

Mukokutanöz Pigmentasyonun Nadir Bir Nedeni: Laugier Hunziker Sendromu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 75-78)
Mertoğlu

Eda Mertoğlu

Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 150-154)
Metin

Ahmet Metin

Obezitenin Eşlik Ettiği Konflüan ve Retiküle Papillomatozisli Üç Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 166-169)

Pigmente Vulvar Lezyonların Dermoskopi Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 12-18)

Yüzün Multipl Milier Osteoma Kutisi: Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 39-41)

Herediter Hemorajik Telanjiektazi: Geç Tanı Almış Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 257-258)

Dowling-Degos Hastalığı: Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 55-57)

Anjina Bülloza Hemorajika: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 40-41)

Hafif Şiddetli Alopesi Areatada Etyopatogenez ve Oksidatif Stres İlişkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 114-118)

Makroglossiye Neden Olan Edinsel Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 31-33)

Anjiyoödem Kliniğiyle Ortaya Çıkan Vena Kava Superior Sendromlu İki Olgu: Olgu sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 111-113)

Erişkin Dönem Başlangıçlı İnflamatuar Lineer Verrüköz Epidermal Nevüs (ILVEN): Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 45-47)

Morfea ve Büllöz Liken Skleroatrofikans Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 202-204)
Mevlitoğlu

İnci Mevlitoğlu

Kıl Folikül Nevusu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 118-120)

Mikozis Fungoides Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Skabies: Dermatoskopik Tanı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 114-116)

Konya Yöresindeki Psoriasis Hastalarının Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 71-74)
Meydan

Mustafa Caner Meydan

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin Görüşleri: Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 88-94)
Mirzoyeva

Leyla Mirzoyeva

Çocuklarda Kondiloma Aküminata

(Turk J Dermatol 2009; 3: 77-82)
Mrizak

Najib Mrizak

Yaşın Yama Testi Sonuçlarına Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 12-16)
Mufti

Shagufta Tahir Mufti

King Abdulaziz Üniversitesi Hastanesi'ne Başvuran Hastalar Arasında 'Mikozis Fungoides'in Morfolojik Paterni

(Turk J Dermatol 2013; 7: 133-141)
Mullaaziz

Didem Mullaaziz

İnatçı Bacak Ülseri Olan Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Werner Sendromu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 101-106)
Murat

Nazlı Murat

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)
Murrell

Dedee F. Murrell

Epidermolysis Bullosa - Multidisipliner Ekip Yaklaşımı Neden Önemlidir?

(Turk J Dermatol 2016; 10: 70-77)
Muştu Koryürek

Özgül Muştu Koryürek

Spesifik Olmayan Deri Bulgularının Eşlik Ettiği Üç Orofaringeal Tularemi Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 248-251)

Ramsay Hunt Sendromlu Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 155-157)

Türk Psoriasis Hastalarında Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

(Turk J Dermatol 2015; 9: 123-127)
Mülayim

Mehmet Kamil Mülayim

Oral Liken Planusun Tedavisinde Pimekrolimusun Etkinliği

(Turk J Dermatol 2016; 10: 152-156)
Müslehiddinoğlu

Ahmet Müslehiddinoğlu

Tokat Devlet Hastanesine 2007-2011 Yılları Arasında Başvuran Deri Kanseri Olguları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 84-87)
Anasayfa Arşiv Arama Menü