YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Kaçar

Nida Kaçar

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)

Atopik Dermatitli Hastalarda Gözde ve Burundaki Bakteri Dağılımı ile Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Göz ve Deri Tutulumu ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 103-106)
Kahyaoğlu

Zeynep Kahyaoğlu

Erişkin Dönem Başlangıçlı İnflamatuar Lineer Verrüköz Epidermal Nevüs (ILVEN): Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 45-47)
Kalboussi

Houda Kalboussi

Yaşın Yama Testi Sonuçlarına Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 12-16)
Kaleli

İlknur Kaleli

Atopik Dermatitli Hastalarda Gözde ve Burundaki Bakteri Dağılımı ile Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Göz ve Deri Tutulumu ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 103-106)
Kalender

Murat Kalender

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Tırnak Bulgularının İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 35-38)
Kalkan

Göknur Kalkan

Tokat Devlet Hastanesine 2007-2011 Yılları Arasında Başvuran Deri Kanseri Olguları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 84-87)

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 95-100)

Dermatoloji Kliniğinde Görülen Çocukluk Dönemi Psoriyazis Hastalarının Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 81-86)

Seboreik Dermatit Hastalarının Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 181-185)
Kandillioğlu

Gülşen Kandillioğlu

Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 93-96)

Eozinofilik Sellülit: On Bir Yaşında Erkek Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 40-43)
Kandiloğlu

Gülşen Kandiloğlu

Radyoterapiye Yanıt Veren Bir Primer Kütanöz CD30+ Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 21-23)

Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105)

Silika ve Vibrasyon Maruziyeti Sonrası Gelişen Bir Sistemik Skleroz Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 45-47)

Tekrarlayan Polikondrit: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 73-76)
Kaptanoğlu

Aslı Feride Kaptanoğlu

Ailesel Konfluent Retiküle Papillomatozis: İki Erkek Kardeş

(Turk J Dermatol 2012; 6: 108-110)
Kara

Asude Kara

Kamu Hastanesine ve Özel Hastaneye Başvuran Akne Vulgarisli Hastaların Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması

(Turk J Dermatol 2016; 10: 100-104)

Sorafenib İlişkili Üç Farklı Deri Toksisitesi: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 17-20)
Karaarslan

Işıl Karaarslan

Aktinik Keratoz, Bowen Hastalığı ve Skuamöz Hücreli Karsinomlarda Dermoskopi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 27-32)

Dermoskopik Tanı İçin Tuzak Olgu Özelliğinde Olan Bir Pigmente Bazal Hücreli Karsinoma Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 24-26)

Yaygın Eozinofilik Anjiolenfoid Hiperplazi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 161-163)
Karabudak Abuaf

Özlem Karabudak Abuaf

Türkiye’de Dermatologların Günlük Pratiklerinde Teledermatoloji Kullanımı

(Turk J Dermatol 2014; 8: 7-11)

Dowling-Degos Hastalığı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 35-37)

Elektrotermal Yüzük Yanığı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 106-107)

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Erkek Hastalarda Cinsel ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalık Prevalansının Araştırılması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 18-22)

Ektodermal Displazi Deri Frajilite Sendromu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 114-117)
Karabulut

Hacı Halil Karabulut

Çankırı Yöresinde Deri Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme

(Turk J Dermatol 2014; 8: 151-153)

Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 197-201)

Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün İmmünohistokimyasal Olarak Saptanması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 72-75)
Karaca

Emine Buket Karaca

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2011; 5: 35-38)

Dermatolojide İlaç Reaksiyonları

(Turk J Dermatol 2008; 2: 1-5)

Çiçek Aşısı Skarı Üzerinde Gelişen Bir Sarkoidoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 27-28)

Fasiyal Telenjiektazide IPL (Yoğun Atımlı Işık-Intense Pulse Light): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Tedavi Sonuçları

(Turk J Dermatol 2008; 2: 73-76)

Tekrarlayan Polikondrit: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 73-76)

Bir Tinea Fasiyalis İnkognito Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 104-105)

Pediatrik Yaş Grubunda Saç ve Saçlı Deri Hastalıklarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 147-150)

UVB Tedavisi Alan Erişkin Psoriazis Hastasında Gelişen Liken Striatus

(Turk J Dermatol 2014; 8: 108-110)

Oral Mukozada Kronik Travma Sonrası Oluşan Lenfanjiom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 158-160)

Dermatolojide Antioksidan Sistem

(Turk J Dermatol 2009; 3: 32-39)

Derinin T-Hücre Lenfomasını Taklit Eden Yama Tarzı Granüloma Annülare

(Turk J Dermatol 2015; 9: 28-30)
Karadadaş

Hacer Karadadaş

Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105)
Karadağ

Ayşe Serap Karadağ

Türkiye'nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 201-205)

Çocukluk Çağı Psoriasis Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 13-17)

Erişkin Yaşa Kadar Devam Eden Tinea Kapitis Favosa Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 24-26)

İzole Palmar Kollajenomalı Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 111-113)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 31-32)
Karaduman

Ayşen Karaduman

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 90-92)

Polimorf Işık Erüpsiyonlu Hastalarda Desensitizasyon Fototerapisinin Etkinliğinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 1-6)

Lökositoklastik Vaskülit: 60 Hastanın Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 85-91)

Eritemli Dermatozlar

(Turk J Dermatol 2009; 3: 55-62)
Karagün

Ebru Karagün

Kronik Aktinik Dermatit

(Turk J Dermatol 2017; 11: 86-88)
Karakaş

Tuğba Karakaş

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Tırnak Bulgularının İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 35-38)
Karakök

Emre Karakök

Olağan Dışı Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalışma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 109-113)
Karakök Güngör

Hilayda Karakök Güngör

Kronik Ürtiker Patogenezi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 223-226)

5. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Kongresi Anıları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 256-258)

İlerlemiş Melanomada Kullanılan Güncel Tedavi Yöntemleri

(Turk J Dermatol 2016; 10: 137-144)
Karalezli

Ayşegül Karalezli

Herediter Hemorajik Telanjiektazi: Geç Tanı Almış Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 257-258)
Karaman

Göksun Karaman

Seboreik Keratoz Tedavisinde İki Farklı Kriyoterapi Yönteminin Etkinliğinin Karşılaştırılması

(Turk J Dermatol 2008; 2: 65-68)

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı 2012- Dermatolojide Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 127-128)

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı 2012 - Dermatolojide Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 69-70)

Fototerapi Kalitesinin Arttırılması Yolunda İlk Adım: Fototerapi Ünitesinden Hasta İzlenimleri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 9-13)

Alopesi Areata ve Akne Vulgarisin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 4-8)
Karasatı

Seval Karasatı

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2015; 9: 8-11)
Karasu

Zeki Karasu

Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 72-75)
Karataş

Arzu Karataş

Spesifik Olmayan Deri Bulgularının Eşlik Ettiği Üç Orofaringeal Tularemi Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 248-251)

Ramsay Hunt Sendromlu Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 155-157)
Karataş Toğral

Arzu Karataş Toğral

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2015; 9: 8-11)

Türk Psoriasis Hastalarında Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

(Turk J Dermatol 2015; 9: 123-127)
Kartal

Demet Kartal

Renal Transplantasyon Yapılan Hastalarda Görülen Deri Bulguları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 9-12)

İnfantil Hemanjiomların Tedavisinde Kontakt Kriyoterapinin Etkinliği

(Turk J Dermatol 2008; 2: 107-110)

Çocuklarda Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Klinik Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 186-189)
Kavala

Mukaddes Kavala

Segmental Nörofibromatosis: Olağan Dışı Yerleşim

(Turk J Dermatol 2015; 9: 89-91)
Kaya

Hatice Kaya

Hızma ile İlişkili Piyojenik Granülom Benzeri Burun Papülü

(Turk J Dermatol 2014; 8: 161-163)
Kaya

Tamer İrfan Kaya

Alerjik Deri Hastalıklarında Tanı Testleri

(Turk J Dermatol 2015; 9: 113-113)

Cryosurgery. A Practical Manual

(Turk J Dermatol 2015; 9: 114-114)

(Turk J Dermatol 2015; 9: 166-166)
Kaya

Tamer İrfan Kaya

(Turk J Dermatol 2015; 9: 167-167)
Kaya

Tamer İrfan Kaya

The Difficult Hair Loss Patient: Guide to Successful Management of Alopecia and Related Conditions

(Turk J Dermatol 2015; 9: 215-215)
Kaya

Tamer İrfan Kaya

Innovations and Advances in Wound Healing

(Turk J Dermatol 2015; 9: 216-216)

Dermatoskopi, Patern Analizini Temel Alan Algoritmik Bir Yöntem

(Turk J Dermatol 2016; 10: 47-47)

Cosmeceuticals and Active Cosmetics

(Turk J Dermatol 2016; 10: 48-48)

Rook’s Textbook of Dermatology, 9th Edition

(Turk J Dermatol 2016; 10: 91-91)

Dermatoloji Rehberi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 92-92)

Clinical Anatomy of the Face for Filler and Botulinum Toxin Injection

(Turk J Dermatol 2016; 10: 135-135)
Kaya

Tamer İrfan Kaya

Atlas of Minimally Invasive Facelift Facial Rejuvenation with Volumetric Lipofilling

(Turk J Dermatol 2016; 10: 136-136)
Kaya

Tamer İrfan Kaya

Textbook of Aging Skin

(Turk J Dermatol 2016; 10: 170-170)

Pruritus

(Turk J Dermatol 2016; 10: 171-171)

Erüptif Vellüs Kıl Kisti: Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 156-157)
Kaya Akış

Havva Kaya Akış

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 58-59)

Jeneralize Erüptif Siringom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 42-44)

Sunitinib ile İlişkili El Ayak Deri Reaksiyonu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 86-88)

On Bir Aylık Kız Bebekte Ürtikerya Pigmentosa: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 96-98)

Unilateral Laterotorasik Ekzantem Olgusu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 161-163)
Kaya Erdoğan

Hilal Kaya Erdoğan

Erüptif Vellüs Kıl Kisti: Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 156-157)

Kronik Spontan Ürtikerde Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 17-21)
Kaya Koç

Çilem Kaya Koç

İdiyopatik Erüptif Maküler Pigmentasyon: Dört Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 63-66)
Kayaş

Yavuz Kayaş

Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Nadir Rastlanılan Bir Etken: Achromobacter Xylosoxidans

(Turk J Dermatol 2014; 8: 232-235)

Paraneoplastik Pemfigus

(Turk J Dermatol 2015; 9: 198-201)
Kaymak

Yeşim Kaymak

Aynı Fakültenin Farklı Bölümlerinde Okuyan Kız Öğrencilerde Kozmetik Ürün Kullanımı

(Turk J Dermatol 2007; 1: 38-42)
Kaynak

Emre Kaynak

Birlikte Keyifle Öğrenelim: 9. Dermatoloji Kış Okulu

(Turk J Dermatol 2017; 11: 42-43)
Kazandı

Ali Can Kazandı

Çiçek Aşısı Skarı Üzerinde Gelişen Bir Sarkoidoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 27-28)

Leiyomyomatozis Kutis

(Turk J Dermatol 2011; 5: 101-103)
Kekilli

Ersoy Kekilli

Psoriazis ile Helicobacter pylori Enfeksiyonu İlişkisi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 39-42)
Kemal Okatan

Burcu Kemal Okatan

Morfea Plağı Üzerinde Gelişen Bir Büllöz Liken Skleroatrofikans Olgusu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 61-64)
Kemeriz

Funda Kemeriz

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin Görüşleri: Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 88-94)

Takrolimusla Tedavi Edilen Bir Liken Aureus Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 123-124)
Keseroğlu

Özge Keseroğlu

Eritrodermi: 50 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 6-10)
Keskin

Ekrem Keskin

Kulak Kepçesi Yerleşimli Melanom Dışı Deri Kanserleri: 51 Olgunun Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 177-180)
Khalfallah

Taoufik Khalfallah

Yaşın Yama Testi Sonuçlarına Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 12-16)
Kılıç

Arzu Kılıç

Epidermal Büyüme Faktör Reseptör İnhibitörleri ve Dermatolojik Yan Etkiler

(Turk J Dermatol 2012; 6: 168-174)

Alopesi Areatalı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 43-47)

Hidradenitis Supurativa ile Birliktelik Gösteren Bir Dowling-Degos Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 104-105)

11. Ege Dermatoloji Günleri’nin Ardından

(Turk J Dermatol 2016; 10: 129-129)

Anjiyoödem Kliniğiyle Ortaya Çıkan Vena Kava Superior Sendromlu İki Olgu: Olgu sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 111-113)

Dermatolojik Hastalıklarda Diyetin Rolü

(Turk J Dermatol 2014; 8: 29-34)

Palmoplantar Tutulumu Olan Bir Liken Planus Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 173-175)

Ender Görülen Bir Meslek Hastalığı: Tüberküloz Verrükoza Kutis

(Turk J Dermatol 2017; 11: 91-93)
Kılıçarslan

Ahmet Kılıçarslan

Prolifere Trikilemmal Kist: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 34-36)

Olağan Dışı Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalışma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 109-113)
Kılınç

Fadime Kılınç

Obezitenin Eşlik Ettiği Konflüan ve Retiküle Papillomatozisli Üç Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 166-169)

İzole Palmar Kollajenomalı Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 111-113)

Anjina Bülloza Hemorajika: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 40-41)

Hafif Şiddetli Alopesi Areatada Etyopatogenez ve Oksidatif Stres İlişkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 114-118)
Kılınç Karaarslan

Işıl Kılınç Karaarslan

Çiçek Aşısı Skarı Üzerinde Gelişen Bir Sarkoidoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 27-28)

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)

Seboreik Bölgelere Lokalize Multipl Trikoepitelyoma

(Turk J Dermatol 2008; 2: 28-30)

Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105)

Silika ve Vibrasyon Maruziyeti Sonrası Gelişen Bir Sistemik Skleroz Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 45-47)

Leiyomyomatozis Kutis

(Turk J Dermatol 2011; 5: 101-103)

Seboreik Keratozların Dermoskopik Özellikleri; Yalancı Melanositik Lezyon Kriterlerinin Yeri Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 1-4)

Bir Tinea Fasiyalis İnkognito Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 104-105)

Eozinofilik Sellülit: On Bir Yaşında Erkek Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 40-43)
Kıran

Merve Meryem Kıran

Olağan Dışı Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalışma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 109-113)

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2014; 8: 129-130)

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2014; 8: 62-63)

Primer Lenfödem Zemininde Gelişen Lenfanjiosarkom Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 24-27)

Dermatolojide Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 168-169)

Dermatolojide Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 107-108)

Psoriasis ve Kontakt Duyarlılık

(Turk J Dermatol 2013; 7: 23-27)

Dermatolojide Yeterlik Sınavı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 46-48)

Piyoderma Gangrenosum ve Nörolojik Tutulum: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 40-42)

İtrakonazole Yanıt Veren Primer Kutanöz Blastomikoz: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 81-83)
Kırbaş

Saliha Kırbaş

Dowling-Degos Hastalığı: Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 55-57)
Kırkağaç

Aslıhan Kırkağaç

Kamu Hastanesine ve Özel Hastaneye Başvuran Akne Vulgarisli Hastaların Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması

(Turk J Dermatol 2016; 10: 100-104)
Kıvanç Altunay

İlknur Kıvanç Altunay

Psikojenik Pruritus

(Turk J Dermatol 2008; 2: 116-120)

İki Hastada Gül Ağacına Bağlı Eritema Multiforme Benzeri Reaksiyon

(Turk J Dermatol 2008; 2: 125-128)

Kaşıntı ve Ağrının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 119-122)
Kıvrak

Abdullah Kıvrak

Saç Değişiklikleri ve Periorifisyal Lezyonlarla Seyreden Biotinidaz Eksikliği: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 79-81)
Kızılyel

Okan Kızılyel

Makroglossiye Neden Olan Edinsel Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 31-33)
Kim

Minhee Kim

Epidermolysis Bullosa - Multidisipliner Ekip Yaklaşımı Neden Önemlidir?

(Turk J Dermatol 2016; 10: 70-77)
Koca

Rafet Koca

Ofuji'nin Papuloeritroderması: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 13-17)
Kocabey Uzun

Serap Kocabey Uzun

Primer Psikokütan Hastalıklar

(Turk J Dermatol 2014; 8: 1-6)
Koç

Pınar Koç

Epilasyonda Diod Lazer

(Turk J Dermatol 2007; 1: 33-37)
Koçak

Mehmet Koçak

On Bir Aylık Kız Bebekte Ürtikerya Pigmentosa: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 96-98)
Koçarslan

Sezen Koçarslan

Nevoid Akantozis Nigrikans

(Turk J Dermatol 2014; 8: 176-177)
Koçer

Nazım Emrah Koçer

Dolgu Reaksiyonları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 131-138)
Koçyiğit

Pelin Koçyiğit

Kozmetik ve Cerrahi Uygulamalar için Yüz Anatomisi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 115-122)
Koku Aksu

Ayşe Esra Koku Aksu

CREST Sendromu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 48-50)

Dermatoloji Pratiğinde Reflektans Konfokal Mikroskop Kullanımı

(Turk J Dermatol 2015; 9: 45-52)
Kontaş

Olgun Kontaş

Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 66-70)

Kutanöz Poliarteritis Nodoza

(Turk J Dermatol 2010; 4: 97-100)
Kopal

Can Kopal

Toksik Epidermal Nekrolize Yaklaşım Prensiplerimiz ve Güncel Tedavinin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 61-64)
Korkmaz

Cengiz Korkmaz

CREST Sendromu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 48-50)

Hemifasiyal Flushing ve Hiperhidrozisin Nadir Bir Nedeni: Harlequin Sendromu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 148-149)
Koryürek

Mehmet Mert Koryürek

Türk Psoriasis Hastalarında Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

(Turk J Dermatol 2015; 9: 123-127)
Kökçam

İbrahim Kökçam

Sağlıklı İki Çocukta Herpes Zoster

(Turk J Dermatol 2009; 3: 19-21)
Köksüz

Tuğçe Köksüz

CREST Sendromu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 48-50)
Köktürk

Ayşın Köktürk

Sanatta Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2012; 6: 187-193)

Hemodiyaliz Hastasında Gelişen Porfirya Kutanea Tarda

(Turk J Dermatol 2010; 4: 75-77)

Hobnail Hemanjiyomlu Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 78-80)
Köse

Kader Köse

Psoriaziste PUVA ve Dar Bant UVB Tedavilerinin Plazma ve Doku Adenozin Deaminaz Düzeylerine Etkisi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 185-191)

Vitamin D ve Deri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 77-83)

Kulakta Kutanöz Layşmanyazisi Taklit Eden Spitz Nevüs

(Turk J Dermatol 2010; 4: 55-57)

Epidermal Kök Hücreler

(Turk J Dermatol 2015; 9: 23-27)

23. Dünya Dermatoloji Kongresi Ardından

(Turk J Dermatol 2015; 9: 162-162)

13. Dünya Pediatrik Dermatoloji Kongresi’nin Ardından…

(Turk J Dermatol 2017; 11: 144-145)
Köşlü

Adem Köşlü

Psikojenik Pruritus

(Turk J Dermatol 2008; 2: 116-120)

İki Hastada Gül Ağacına Bağlı Eritema Multiforme Benzeri Reaksiyon

(Turk J Dermatol 2008; 2: 125-128)

Dr. Mustafa Sütlaş’ın Cüzzam Hikayesi; “Düş Kurmadan Dünya Dönüşmez”

(Turk J Dermatol 2015; 9: 110-112)

Yurdumuzda “Dermatoloji Eğitim ve Öğretim Standardizasyonu” Çalışmalarının Tarihçesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 163-165)

Türk Dermatolojisinin Yitirilmiş Değerlerini Tanımak ve Meslektaşlarımıza Tanıtmak Amacıyla Planladığımız ve Uyguladığımız Tarih Toplantıları

(Turk J Dermatol 2015; 9: 212-214)

Dr. Hafit Savaşkan ve Dr. Agop Kotoğyan’ın Profesörlük Takdim Tezleri Münasebetiyle Profesörlüğe Yükseltilme Konusu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 45-46)

Çapa Dermatoloji’de Saklı Hazine

(Turk J Dermatol 2016; 10: 88-90)

Cildiyecilik Yapmayan Cildiyecilerden; Dr. Cenab Şahabeddin

(Turk J Dermatol 2016; 10: 132-134)

Cemal Gezen Mektupları ve Kendi Kaleminden Otobiyografisi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 167-169)

Madalyalı Cildiyeciler

(Turk J Dermatol 2017; 11: 44-48)
Köybaşıoğlu

Fatma Fulya Köybaşıoğlu

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 58-59)
Kulaçoğlu

Sezer Kulaçoğlu

Konflüan ve Retiküle Papillomatöz: Doksisikline Yanıt Veren Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 21-23)
Kulaklı

Sevgi Kulaklı

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 88-90)
Kulluk

Pınar Kulluk

Psoriatik Tırnak Tanı ve Tedavisi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 83-88)
Kundakcı

Nihal Kundakcı

Cowden Sendromlu Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 92-95)
Kundakçı

Nihal Kundakçı

Editörden

(Turk J Dermatol 2014; 8: 0-0)

Biyobenzerler: Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut

(Turk J Dermatol 2014; 8: 104-107)

Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2013; 7: 262-266)

Nadir Bir Vulvar Langerhans Hücreli Histiyositoz Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 97-103)

Editörden

(Turk J Dermatol 2014; 8: 0-0)
Kurmuş

Gökçe Işıl Kurmuş

Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 145-147)
Kurşun

Nazmiye Kurşun

Çankırı Yöresinde Deri Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme

(Turk J Dermatol 2014; 8: 151-153)

Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 197-201)
Kurtoğlu

Gözde Kurtoğlu

Yüzün Multipl Milier Osteoma Kutisi: Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 39-41)

Anjina Bülloza Hemorajika: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 40-41)
Kurutaş

Ergül Kurutaş

Menopoz Dönemi Dışındaki Kadınlardaki Telogen Alopeside Serum Ferritin, Vit B12 ve Folat Düzeyleri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 117-118)

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Tırnak Bulgularının İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 35-38)
Kuş

Sadiye Kuş

İnfantil Eozinofilik Püstüler Folikülit

(Turk J Dermatol 2008; 2: 131-132)

Herediter Anjiyoödem: Üç Olgu Sunumu ve Tanı ve TedavideYaklaşım

(Turk J Dermatol 2009; 3: 43-46)
Kutlu

Safiye Kutlu

Unilateral Nevoid Telenjiyektazi: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 33-34)
Kutlubay

Zekayi Kutlubay

7. İstanbul Kozmetik Dermatoloji Sempozyumu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 128-128)
Kutluer

İbrahim Kutluer

Nörofibromatozis: 11 Olgunun Klinik Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 196-200)
Küçükodacı

Zafer Küçükodacı

Dowling-Degos Hastalığı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 35-37)

Daha Önce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulan Alanda Yerleşimli Sıra Dışı Dev Keratoakantom

(Turk J Dermatol 2009; 3: 67-69)
Küçükosmanoğlu

İlknur Küçükosmanoğlu

Zosteriform Liken Planus

(Turk J Dermatol 2015; 9: 207-208)
Küçükünal

Aslı Küçükünal

Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 150-154)
Külcü Çakmak

Seray Külcü Çakmak

Alopesi Areatalı Hastalar Hastalıkları Hakkında Ne Düşünüyorlar?

(Turk J Dermatol 2013; 7: 192-195)

Alopesi Areatalı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 43-47)

Hidradenitis Supurativa ile Birliktelik Gösteren Bir Dowling-Degos Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 104-105)
Anasayfa Arşiv Arama Menü