YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Gazyağcı

Ali Serhan Gazyağcı

Nörofibromatozis: 11 Olgunun Klinik Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 196-200)
Geçer

Yavuz Geçer

Anhidrozisli Konjenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 42-44)
Gençoğlan

Gülsüm Gençoğlan

Seboreik Bölgelere Lokalize Multipl Trikoepitelyoma

(Turk J Dermatol 2008; 2: 28-30)
Gerçeker Türk

Bengü Gerçeker Türk

Trichophyton Tonsurans'ın Etken Olduğu Bir Tinea İnkognito Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 60-62)

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)

Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105)

Tekrarlayan Polikondrit: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 73-76)

Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 93-96)

Paraneoplastik Pemfigus

(Turk J Dermatol 2015; 9: 198-201)
Ghosh

Tarapada Ghosh

Postherpetik Nevraljide Amitriptilin ile Pregabalinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Çalışma

(Turk J Dermatol 2013; 7: 145-149)
Gökçe

Aysun Gökçe

On Bir Aylık Kız Bebekte Ürtikerya Pigmentosa: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 96-98)

Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 145-147)
Göksügür

Nadir Göksügür

Erüptif Siringom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 106-107)
Gökşin Cihan

Fatma Gökşin Cihan

Verruka Vulgarisli Hastaların Hastalıkları ile İlgili Bilgi, İnanış ve Tutumları

(Turk J Dermatol 2015; 9: 128-131)

On Sekiz Yaş Üzeri Kadınların Genital Verru, Servikal Kanser ve Human Papilloma Virüs Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2016; 10: 105-109)
Gönül

Müzeyyen Gönül

Mikozis Fungoidesli Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 51-53)

Alopesi Areatalı Hastalar Hastalıkları Hakkında Ne Düşünüyorlar?

(Turk J Dermatol 2013; 7: 192-195)

Setrizine Yanıt Veren Bir Eozinofilik Selülit Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 178-179)

VDRL ve TPHA Yalancı Pozitifliğinin Eşlik Ettiği Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 87-89)

Alopesi Areatalı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 43-47)

Hidradenitis Süpürativa

(Turk J Dermatol 2009; 3: 9-12)

Sunitinib ile İlişkili El Ayak Deri Reaksiyonu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 86-88)

On Bir Aylık Kız Bebekte Ürtikerya Pigmentosa: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 96-98)

Hidradenitis Supurativa ile Birliktelik Gösteren Bir Dowling-Degos Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 104-105)

Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 145-147)

Unilateral Laterotorasik Ekzantem Olgusu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 161-163)
Görgülü Eraslan

Arzu Görgülü Eraslan

Fototerapi Kalitesinin Arttırılması Yolunda İlk Adım: Fototerapi Ünitesinden Hasta İzlenimleri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 9-13)
Gözel Ulusal

Betül Gözel Ulusal

Dermatolojide Bitkisel Tedavi-Fitoterapi

(Turk J Dermatol 2007; 1: 47-50)
Guharay

Tapobrata Guharay

Postherpetik Nevraljide Amitriptilin ile Pregabalinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Çalışma

(Turk J Dermatol 2013; 7: 145-149)
Güder

Hüsna Güder

Dermatolojide Antioksidan Sistem

(Turk J Dermatol 2009; 3: 32-39)
Gül

Ülker Gül

Mikozis Fungoidesli Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 51-53)

Setrizine Yanıt Veren Bir Eozinofilik Selülit Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 178-179)

VDRL ve TPHA Yalancı Pozitifliğinin Eşlik Ettiği Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 87-89)

Alopesi Areatalı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 43-47)

Hidradenitis Süpürativa

(Turk J Dermatol 2009; 3: 9-12)

Hidradenitis Supurativa ile Birliktelik Gösteren Bir Dowling-Degos Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 104-105)
Gülbahçe

Rukiye Gülbahçe

Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar - Editöre Mektup

(Turk J Dermatol 2010; 4: 29-30)
Güleç

A. Tülin Güleç

Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 121-124)

Hiperhidroz ve Tedavisi: Palmoplantar Hiperhidroz Tedavisinde Güvenli ve Etkili Bir Seçenek, İyontoforez

(Turk J Dermatol 2011; 5: 5-12)

İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisine İyi Yanıt Veren Melkersson-Rosenthal Sendromu; Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 16-18)

Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Akne Vulgaris ve Melasma Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı: Anket Çalışması

(Turk J Dermatol 2010; 4: 14-17)

Pitriyazis Likenoides Tedavisinde Dar-Band UVB

(Turk J Dermatol 2012; 6: 158-161)
Gülekon

Ayla Gülekon

Çocukluk Dönemi Psoriazisi: 130 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 43-46)
Güler

Çiğdem Güler

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 25-26)

Psödo-Kaposi Sarkomu (Mali Tipi Akroanjiodermatit): İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 54-56)

Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 66-70)

Tıbbi Fotoğrafçılık: Tarihsel Süreç ve Temel Kavramlar

(Turk J Dermatol 2017; 11: 98-108)
Güler Özden

Müge Güler Özden

Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2011; 5: 48-52)

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 60-65)
Güler Şimşek

Gülçin Güler Şimşek

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 31-32)

Hidroksiklorokinin Neden Olduğu Deri Pigmentasyonu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 158-159)
Gülseren

Duygu Gülseren

Polimorf Işık Erüpsiyonlu Hastalarda Desensitizasyon Fototerapisinin Etkinliğinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 1-6)
Gülüş Demirel

Beril Gülüş Demirel

Kutanöz Sarkoidozlu 15 Hastanın Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 66-70)

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

(Turk J Dermatol 2010; 4: 33-39)
Gülüş Demirel1

Beril Gülüş Demirel1

Kutanöz Poliarteritis Nodoza

(Turk J Dermatol 2010; 4: 97-100)
Gümüş

İsmail Gümüş

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Erkek Hastalarda Cinsel ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalık Prevalansının Araştırılması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 18-22)
Gün

Emrah Gün

Anhidrozisli Konjenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 42-44)
Günaldı

Meral Günaldı

Sorafenib İlişkili Üç Farklı Deri Toksisitesi: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 17-20)
Günaştı

Suhan Günaştı

Liken Planus Pemfigoidesin Klinik, Histolojik ve İmmünoflöresan Özellikleri: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 25-28)
Günaştı Topal

Sühan Günaştı Topal

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarının CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79)
Günaydın

Aslı Günaydın

Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105)
Gündoğdu

Betül Gündoğdu

Makroglossiye Neden Olan Edinsel Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 31-33)
Gündüz

Hülya Gündüz

Mikozis Fungoidesli Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 51-53)

VDRL ve TPHA Yalancı Pozitifliğinin Eşlik Ettiği Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 87-89)

Spitz Nevüs'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 93-98)
Güner

Mehmet Ali Güner

Kozmetik ve Cerrahi Uygulamalar için Yüz Anatomisi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 115-122)
Güneş

Rıdvan Güneş

Kusursuz Bir İlk; Dermatoloji Girişimsel Beceri Okulu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 82-83)
Güneş Bilgili

Serap Güneş Bilgili

Türkiye'nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 201-205)

Çocukluk Çağı Psoriasis Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 13-17)

Erişkin Yaşa Kadar Devam Eden Tinea Kapitis Favosa Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 24-26)
Güney

Ayşegül Güney

Hemodiyaliz Hastasında Gelişen Porfirya Kutanea Tarda

(Turk J Dermatol 2010; 4: 75-77)

Psoriasisli Hastalarda Serum Nöroinflamatuvar Belirteç Seviyeleri ve Geniş Çaplı Periferik Sinir Lifi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 54-58)
Güngör

Emel Güngör

Akne

(Turk J Dermatol 2012; 6: 138-149)
Gür

Güneş Gür

Saç Hastalıkları Tanı ve Tedavisinde Yenilikler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 103-106)

Veziküler Pitriyazis Rosea: Oral Eritromisine Yanıt Veren Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 133-134)

Türk Dermatoloji Derneği Bursları ile Yurt Dışına Giden Üyelerimizin Görüşleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 137-138)
Gür Aksoy

Güneş Gür Aksoy

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2014; 8: 72-73)
Gürbüz

Oya Gürbüz

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Çalışlmaları

(Turk J Dermatol 2007; 1: 67-68)
Gürçay

Nesrin Gürçay

Skalp Yerleşimli Bir Pyoderma Gangrenozum Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 150-152)
Gürel

Gülhan Gürel

Jeneralize Tinea İnkognito Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 97-99)

Dermatolojide Aile Yaşam Kalitesi ve Aile Etki Ölçekleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 28-31)

Fasiyal Orf

(Turk J Dermatol 2012; 6: 58-60)

Nadir Bir Vulvar Langerhans Hücreli Histiyositoz Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 97-103)

Dermatoloji Pratiğinde Reflektans Konfokal Mikroskop Kullanımı

(Turk J Dermatol 2015; 9: 45-52)

Selülite Güncel Bir Yaklaşım

(Turk J Dermatol 2014; 8: 74-78)
Gürer

Mehmet Ali Gürer

Türk Dermatoloji Derneği: Dünden Bugüne

(Turk J Dermatol 2007; 1: 31-32)

Eritrodermi: 50 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 6-10)

Dermatolojide İlaç Reaksiyonları

(Turk J Dermatol 2008; 2: 1-5)

Çocukluk Dönemi Psoriazisi: 130 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 43-46)
Güreşçi

Servet Güreşçi

İzole Palmar Kollajenomalı Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 111-113)
Gürler

Aysel Gürler

Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2012; 6: 132-133)

Dermatolojide Leptinin Yeri

(Turk J Dermatol 2015; 9: 190-194)
Gürses

İclal Gürses

Hobnail Hemanjiyomlu Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 78-80)
Gürsoy

Figen Gürsoy

Minyatür Sanatında Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2013; 7: 116-118)
Güven

Erdem Güven

İdiyopatik Skrotal Kalsinozisin Klinik ve Patolojik Özellikleri; Üç Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 107-110)
Güzel

Ahmet Güzel

Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83)
Anasayfa Arşiv Arama Menü