YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Egeli

Tufan Egeli

Tanınız nedir?

(Turk J Dermatol 2011; 5: 110-111)
Ekerbiçer

Hasan Ekerbiçer

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Tırnak Bulgularının İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 35-38)
Ekinci

Algün Polat Ekinci

Malign Melanom: Risk Faktörleri ve Temel Klinik Özellikler

(Turk J Dermatol 2015; 9: 1-7)
Ekiz

Özlem Ekiz

Psoriasis Hastalarında Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Optik Koherans Tomografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 202-205)

Tatuaj Komplikasyonu Olarak Koebner Fenomeni; Psoriasis Tanılı Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 244-245)

Multipl Piloleiomiyom: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 37-39)

Graham-Little-Piccardi-Lassueur Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 138-140)
Ekşioğlu

H.Meral Ekşioğlu

Spesifik Olmayan Deri Bulgularının Eşlik Ettiği Üç Orofaringeal Tularemi Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 248-251)

Ramsay Hunt Sendromlu Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 155-157)

Dermatoloji Kliniğinde Görülen Çocukluk Dönemi Psoriyazis Hastalarının Klinik ve Epidemiyolojik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 81-86)

Türk Psoriasis Hastalarında Yaşam Kalitesini Etkileyen Faktörler

(Turk J Dermatol 2015; 9: 123-127)

Üçüncü Basamak Bir Sağlık Kuruluşunda 1 Yıl İçinde Pitiriyazis Rozea Tanısı Alan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2015; 9: 8-11)
Elçin

Gonca Elçin

Polimorf Işık Erüpsiyonlu Hastalarda Desensitizasyon Fototerapisinin Etkinliğinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 1-6)

Lökositoklastik Vaskülit: 60 Hastanın Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 85-91)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2011; 5: 35-38)

Grup B Streptokoklara Bağlı Perianal Selülit Sonrası Tetiklenen Bir Guttat Psoriazis Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 70-72)

Deri Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 99-103)
Elmaleel

Olfa Elmaleel

Yaşın Yama Testi Sonuçlarına Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 12-16)
Emekdaş

Gürol Emekdaş

Pitriyazis Rozea'da Human Herpes Virus-6 ve Human Herpes Virus -7

(Turk J Dermatol 2013; 7: 142-144)
Emiroğlu

Nazan Emiroğlu

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin Görüşleri: Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 88-94)

Takrolimusla Tedavi Edilen Bir Liken Aureus Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 123-124)

Düşük Doz Metotreksat ve dbUVB ile Tedavi Edilen Mikozis Fungoides ve Lenfomatoid Papülozis Birlikteliği Olan Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 170-172)

Skalp Yerleşimli Bir Pyoderma Gangrenozum Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 150-152)
Emre

Selma Emre

Obezitenin Eşlik Ettiği Konflüan ve Retiküle Papillomatozisli Üç Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 166-169)

Pigmente Vulvar Lezyonların Dermoskopi Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 12-18)

Yüzün Multipl Milier Osteoma Kutisi: Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 39-41)

Herediter Hemorajik Telanjiektazi: Geç Tanı Almış Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 257-258)

Dowling-Degos Hastalığı: Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 55-57)

Primer Çomak Parmağın Eşlik Ettiği Bir Herediter Palmoplantar Keratoderma Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 71-74)
Engin

Burhan Engin

Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu 11. Dermatoloji’de Gelişmeler Simpozyumu’nun Ardından

(Turk J Dermatol 2015; 9: 161-161)
Er

Olcay Er

Kusursuz Bir İlk; Dermatoloji Girişimsel Beceri Okulu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 82-83)
Er Bayramoğlu

Nilgün Er Bayramoğlu

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 60-65)
Erat

Ayşegül Erat

Sık Görülür, Az Tanınır! Kutanöz Layşmanyazis: Klinik, Dermoskopik, Sitolojik ve Histopatolojik İpuçları

(Turk J Dermatol 2017; 11: 40-41)
Erbudak

Esma Erbudak

Pigmente Trikoblastom

(Turk J Dermatol 2011; 5: 107-109)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 114-116)
Erçal

Hanife Ezgi Erçal

Eozinofilik Sellülit: On Bir Yaşında Erkek Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 40-43)
Erçin

Cengiz Erçin

Primer Lenfödem Zemininde Gelişen Lenfanjiosarkom Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 24-27)

Churg Strauss Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 24-28)
Erçolak

Vehbi Erçolak

Sorafenib İlişkili Üç Farklı Deri Toksisitesi: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 17-20)
Erdem

Hatice Erdem

Kaposi Sarkomunun Eşlik Ettiği Bir Behçet Hastalığı Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 44-47)

Anjiyoödem Kliniğiyle Ortaya Çıkan Vena Kava Superior Sendromlu İki Olgu: Olgu sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 111-113)

Erişkin Dönem Başlangıçlı İnflamatuar Lineer Verrüköz Epidermal Nevüs (ILVEN): Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 45-47)

Morfea ve Büllöz Liken Skleroatrofikans Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 202-204)

Ürtikerli Hastaya Yaklaşım

(Turk J Dermatol 2014; 8: 178-182)

Morfea ve Büllöz Liken Skleroatrofikans Birlikteliği: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 202-204)
Erdi Şanlı

Hatice Erdi Şanlı

Lütfü Tat Sempozyumu’nun Ardından…

(Turk J Dermatol 2016; 10: 40-40)
Erel

Özcan Erel

Hafif Şiddetli Alopesi Areatada Etyopatogenez ve Oksidatif Stres İlişkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 114-118)
Eren

Abdulkadir Eren

Plak Morfeada Düşük Frekanslı Ultrasonografi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 123-130)
Ergin

Can Ergin

Kronik Aktinik Dermatit

(Turk J Dermatol 2017; 11: 86-88)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 52-54)

Grup B Streptokoklara Bağlı Perianal Selülit Sonrası Tetiklenen Bir Guttat Psoriazis Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 70-72)

Liken Sklerozus

(Turk J Dermatol 2012; 6: 27-34)

Atopik Dermatitli Hastalarda Gözde ve Burundaki Bakteri Dağılımı ile Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Göz ve Deri Tutulumu ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 103-106)

10. Ege Dermatoloji Günleri’nin Ardından

(Turk J Dermatol 2015; 9: 160-160)

Psödoksantoma Elastikum: Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 195-197)
Ergun

Tülin Ergun

Psoriasisin Sistemik Tedavi Kılavuzu: Yöntem Seçimi ve İzlemle İlgili Pratik Öneriler, Tartışmalı Konular

(Turk J Dermatol 2007; 1: 8-14)

Psoriasisli Hastaya Yaklaşım

(Turk J Dermatol 2015; 9: 132-137)
Ergün Duman

Hatice Ergün Duman

Alopesi Areatalı Hasta ve Ailelerinde Otoimmün Hastalık Varlığı ve Prognoza Etkileri

(Turk J Dermatol 2016; 10: 9-13)
Erkek

Emel Erkek

Yüzde Bazal Hücreli Karsinomayi Taklit Eden Bir Siringokistadenoma Papilliferum Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 21-23)

Erişkin Tip Ksantogranuloma: Bir Olgu Sunumu - Dermatopatoloji

(Turk J Dermatol 2011; 5: 82-84)

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)
Erkılınç

Gamze Erkılınç

Palmoplantar Tutulumu Olan Bir Liken Planus Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 173-175)

Hidradenitis Supurativa ile Birliktelik Gösteren Bir Dowling-Degos Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 104-105)
Erkin

Gül Erkin

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 31-33)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 58-60)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 90-92)

Ülkemizde Dermatoloji Eğitimi'ne Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Açısından Bakış

(Turk J Dermatol 2012; 6: 65-68)

Polimorf Işık Erüpsiyonlu Hastalarda Desensitizasyon Fototerapisinin Etkinliğinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 1-6)

Spitz Nevüs'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 93-98)

Lökositoklastik Vaskülit: 60 Hastanın Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 85-91)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 88-90)
Ermete

Murat Ermete

Stewart-Treves Sendromu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 57-59)
Eroğlu

Naime Eroğlu

Jeneralize Tinea Korporis: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 53-55)
Ersoy Evans

Sibel Ersoy Evans

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 90-92)

Polimorf Işık Erüpsiyonlu Hastalarda Desensitizasyon Fototerapisinin Etkinliğinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 1-6)

Spitz Nevüs'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 93-98)

Lökositoklastik Vaskülit: 60 Hastanın Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 85-91)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 52-54)

Eritemli Dermatozlar

(Turk J Dermatol 2009; 3: 55-62)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 88-90)
Erşan Bilgili

Memet Erşan Bilgili

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Erkek Hastalarda Cinsel ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalık Prevalansının Araştırılması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 18-22)
Ertam

İlgen Ertam

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 131-133)

Yeni Yayınlar

(Turk J Dermatol 2014; 8: 134-134)

Radyoterapiye Yanıt Veren Bir Primer Kütanöz CD30+ Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 21-23)

Çiçek Aşısı Skarı Üzerinde Gelişen Bir Sarkoidoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 27-28)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 64-64)

Nanotechnology in Dermatology

(Turk J Dermatol 2014; 8: 66-66)

Onikomikozda Klinik Görünüm ve Etken İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 11-13)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 259-260)

Yeni Yayınlar

(Turk J Dermatol 2013; 7: 261-261)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 170-171)

Yeni Yayınlar

(Turk J Dermatol 2013; 7: 172-172)

Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 72-75)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 109-110)

Yeni Yayınlar

(Turk J Dermatol 2013; 7: 111-111)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 48-50)

Yeni Yayınlar

(Turk J Dermatol 2013; 7: 51-51)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 181-182)

Yeni Kitaplar

(Turk J Dermatol 2012; 6: 183-183)

Fasiyal Telenjiektazide IPL (Yoğun Atımlı Işık-Intense Pulse Light): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Tedavi Sonuçları

(Turk J Dermatol 2008; 2: 73-76)

Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 129-130)

Yeni Kitaplar

(Turk J Dermatol 2012; 6: 131-131)

Silika ve Vibrasyon Maruziyeti Sonrası Gelişen Bir Sistemik Skleroz Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 45-47)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 71-72)

Yeni Kitaplar

(Turk J Dermatol 2012; 6: 73-73)

Leiyomyomatozis Kutis

(Turk J Dermatol 2011; 5: 101-103)

Bir Tinea Fasiyalis İnkognito Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 104-105)

Eozinofilik Sellülit: On Bir Yaşında Erkek Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 40-43)

Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Nadir Rastlanılan Bir Etken: Achromobacter Xylosoxidans

(Turk J Dermatol 2014; 8: 232-235)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 252-254)

Neonatal and Infant Dermatology, 3rd Edition

(Turk J Dermatol 2014; 8: 255-255)

Literatür Seçmeleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 185-187)

Yeni Yayınlar

(Turk J Dermatol 2014; 8: 188-188)
Ertaş

Ragıp Ertaş

Çocuklarda Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Klinik Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 186-189)

Kronik Dermatolojik Hastalıklar Polikliniğinde Takip Edilen Behçet Hastalarının Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 66-69)
Ertekin Hergül

Banu Ertekin Hergül

Trichophyton Tonsurans'ın Etken Olduğu Bir Tinea İnkognito Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 60-62)

Onikomikozda Klinik Görünüm ve Etken İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 11-13)
Erturan

İclal Erturan

Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34)

Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83)

Primer Psikokütan Hastalıklar

(Turk J Dermatol 2014; 8: 1-6)

Nadir Görülen Bir Fotodermatoz: Hidroa Vaksiniforme

(Turk J Dermatol 2013; 7: 166-167)

Allopürinolün İndüklediği Dress Sendromu Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 100-102)

Asiklovir Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Hailey-Hailey Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 175-177)
Ertürk

İrem Ertürk

Melanoma ile İlişkili bir Lökoderma Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 52-54)
Eskioğlu

Fatma Eskioğlu

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 25-26)

Kronik İdiopatik Ürtiker Patogenezinde Serum Dehidroepiandrosteron Sülfatın Rolü

(Turk J Dermatol 2009; 3: 5-8)

Pimekrolimus Krem Kullanımı Sırasında Kaposinin Variselliform Erüpsiyonu Gelişen Atopik Dermatitli Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 22-24)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 58-59)
Evinç

Rahmi Evinç

Daha Önce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulan Alanda Yerleşimli Sıra Dışı Dev Keratoakantom

(Turk J Dermatol 2009; 3: 67-69)
Anasayfa Arşiv Arama Menü