YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Dağlı

A. Ferda Dağlı

Prolifere Trikilemmal Kist: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 34-36)
Daye

Munise Daye

Kıl Folikül Nevusu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 118-120)
Demir

Ayşe Kevser Demir

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 95-100)

Atopik Dermatitli Hastalarda Gözde ve Burundaki Bakteri Dağılımı ile Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Göz ve Deri Tutulumu ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 103-106)

UVB Tedavisi Alan Erişkin Psoriazis Hastasında Gelişen Liken Striatus

(Turk J Dermatol 2014; 8: 108-110)
Demirci

Kamile Demirci

Primer Lenfödem Zemininde Gelişen Lenfanjiosarkom Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 24-27)
Demirci2

Çağlayan Çağdaş Demirci2

Vulvanın Pigmente Lezyonları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 39-44)
Demirdaş

Arif Demirdaş

Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83)
Demiriz

Murat Demiriz

Mikozis Fungoidesli Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 51-53)

Kulakta Kutanöz Layşmanyazisi Taklit Eden Spitz Nevüs

(Turk J Dermatol 2010; 4: 55-57)
Demirseren

Düriye Deniz Demirseren

Obezitenin Eşlik Ettiği Konflüan ve Retiküle Papillomatozisli Üç Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 166-169)

Meme Büyütmede Önemli Bir Komplikasyon: Stria Distensa

(Turk J Dermatol 2016; 10: 78-81)

Olağan Dışı Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalışma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 109-113)
Demirtaşoğlu

Melda Demirtaşoğlu

Epilasyonda Diod Lazer

(Turk J Dermatol 2007; 1: 33-37)
Deniz

Kemal Deniz

Psödo-Kaposi Sarkomu (Mali Tipi Akroanjiodermatit): İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 54-56)
Deniz Demirseren

Düriye Deniz Demirseren

Herediter Hemorajik Telanjiektazi: Geç Tanı Almış Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 257-258)
Deniz Oğuz

Işıl Deniz Oğuz

Setrizine Yanıt Veren Bir Eozinofilik Selülit Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 178-179)
Denli

Yaşargül Denli

Liken Planus Pemfigoidesin Klinik, Histolojik ve İmmünoflöresan Özellikleri: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 25-28)
Dereli

Tuğrul Dereli

Çiçek Aşısı Skarı Üzerinde Gelişen Bir Sarkoidoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 27-28)

Seboreik Bölgelere Lokalize Multipl Trikoepitelyoma

(Turk J Dermatol 2008; 2: 28-30)

Tekrarlayan Polikondrit: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 73-76)

Eozinofilik Sellülit: On Bir Yaşında Erkek Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 40-43)
Derviş

Emine Derviş

8. Dermatoloji Bahar Sempozyumu’nun Ardından

(Turk J Dermatol 2015; 9: 108-108)
Dibek

Kenan Dibek

Stewart-Treves Sendromu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 57-59)
Dicle

Özlem Dicle

Tinea Kapitis

(Turk J Dermatol 2013; 7: 1-8)

Trikoskopi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 65-71)

Saç Hastalıkları Ünitesi Deneyimi: 1,617 Olgunun Analizi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 19-26)

Liken Planopilarisde CK15, CD34, Nestin ve CD200 Ekspresyonları

(Turk J Dermatol 2017; 11: 70-74)
Didar Balcı

Didem Didar Balcı

İyileşmeyen Bacak Ülseri Olgusu: Bazal Hücreli Karsinom

(Turk J Dermatol 2008; 2: 52-54)

Vitiligo ve Psoriazis Birlikteliği: Dört Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 22-24)

Nadir Bir Vulvar Langerhans Hücreli Histiyositoz Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 97-103)
Dikicioğlu Çetin

Emel Dikicioğlu Çetin

Erişkin Tip Ksantogranuloma: Bir Olgu Sunumu - Dermatopatoloji

(Turk J Dermatol 2011; 5: 82-84)
Dilek

Aziz Ramazan Dilek

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Kliniği'ne Başvuran Hastalardaki Dermatofitoz Etkenleri

(Turk J Dermatol 2009; 3: 27-31)

Kaposi Sarkomunun Eşlik Ettiği Bir Behçet Hastalığı Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 44-47)

Alopesi Areatalı Çocuk Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 137-140)

Akne Vulgaris Tedavisi İçin İsotretinoin Alan Hastalarda Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 130-132)

Sağlıklı İki Çocukta Herpes Zoster

(Turk J Dermatol 2009; 3: 19-21)

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Kliniği'ne Başvuran Hastalardaki Dermatofitoz Etkenleri

(Turk J Dermatol 2009; 3: 27-31)

Çocuklarda Otoinflamatuvar Hastalıkların Deri Bulguları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 216-222)

Vulvar Dermatozlar

(Turk J Dermatol 2017; 11: 28-36)

Alopesi Areatalı Çocuk Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 137-140)
Dinçer

Didem Dinçer

Dermatolojide İlaç Reaksiyonları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 179-184)

Dermatolojide Leptinin Yeri

(Turk J Dermatol 2015; 9: 190-194)
Diniz

Gülden Diniz

Asitretin Tedavisi Sonrasında Hafif Alevlenmeler ile Seyreden Bir Juvenil Subkorneal Dermatoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 84-87)
Dizdar

Tuba Dizdar

Piyoderma Gangrenosum ve Nörolojik Tutulum: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 40-42)
Doğan

Bilal Doğan

Dowling-Degos Hastalığı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 35-37)

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Tırnak Bulgularının İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 35-38)

Kamu Hastanesine ve Özel Hastaneye Başvuran Akne Vulgarisli Hastaların Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması

(Turk J Dermatol 2016; 10: 100-104)

Churg Strauss Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 24-28)

Biyolojik Ajanların Melanositik Nevuslar Üzerine Etkileri: Ön Raporu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 14-18)

Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün İmmünohistokimyasal Olarak Saptanması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 72-75)

Psoriazis Sistemik Bir Hastalık mıdır?

(Turk J Dermatol 2012; 6: 119-122)

On Dört Yaşındaki Çocuk Hastada Uyluk Yerleşimli Dev Hidradenom Olgusu

(Turk J Dermatol 2017; 11: 139-141)
Doğramacı

Asena Çiğdem Doğramacı

Seboreik Dermatitli Hastalarda Yaşam Kalite Değerlendirmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 99-102)

Vitiligo ve Psoriazis Birlikteliği: Dört Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 22-24)

Nadir Bir Vulvar Langerhans Hücreli Histiyositoz Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 97-103)
Doğruk Kaçar

Seval Doğruk Kaçar

Pediatrik Yaş Grubunda Saç ve Saçlı Deri Hastalıklarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 147-150)

UVB Tedavisi Alan Erişkin Psoriazis Hastasında Gelişen Liken Striatus

(Turk J Dermatol 2014; 8: 108-110)

Birinci Sınıf ve Son Sınıf Tıp Öğrencileri Arasında Güneş ve Deri Hakkındaki Bilgi Düzeyi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 19-22)

Oral Mukozada Kronik Travma Sonrası Oluşan Lenfanjiom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 158-160)

Derinin T-Hücre Lenfomasını Taklit Eden Yama Tarzı Granüloma Annülare

(Turk J Dermatol 2015; 9: 28-30)
Dokur

Neslihan Dokur

Hemodiyaliz Tedavisi Alan Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Tırnak Bulgularının İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 35-38)
Dölek

Yasemin Dölek

Çankırı Yöresinde Deri Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme

(Turk J Dermatol 2014; 8: 151-153)

Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 197-201)
Duman

Haluk Duman

Daha Önce Kısmi Kalınlıkta Deri Grefti Uygulan Alanda Yerleşimli Sıra Dışı Dev Keratoakantom

(Turk J Dermatol 2009; 3: 67-69)
Duran

Alpay Duran

Kulak Kepçesi Yerleşimli Melanom Dışı Deri Kanserleri: 51 Olgunun Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 177-180)

Nüks İzole Plantar Serebriform Kollagenoma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 205-206)
Durdu

Murat Durdu

Dermatolojik Hastalıkların Tanısında Sitoloji: Tzanck Yayma

(Turk J Dermatol 2016; 10: 93-99)

Cerrahi İşlem İstemeyen Bazal Hücreli Karsinom Hastalıklarında Tanı ve Tedavi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 125-125)

Eozinofilik Dermatozların Sitolojik Bulguları: 88 Hastanın Retrospektif Analizi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 145-151)

Dermatoskopide Kırılan ve Kıvrılan Saçlar

(Turk J Dermatol 2016; 10: 164-164)

Kronik Ürtikerli Hastalarda Lateks Hipersensitivitesinin Rolü

(Turk J Dermatol 2016; 10: 157-160)

Hematoksilen-Eozin Kesitlerde Fungal Floresan

(Turk J Dermatol 2017; 11: 89-90)

Dolgu Reaksiyonları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 131-138)

Eritema Multiformeye Bağlı Apopitotik Cisimcikler: Sitolojik, Histopatolojik ve İmmünofloresan Bulgular

(Turk J Dermatol 2017; 11: 142-143)
Durukan

Elif Durukan

Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Akne Vulgaris ve Melasma Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı: Anket Çalışması

(Turk J Dermatol 2010; 4: 14-17)
Durusoy

Çiçek Durusoy

Dermatolojide Bitkisel Tedavi-Fitoterapi

(Turk J Dermatol 2007; 1: 47-50)

Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Akne Vulgaris ve Melasma Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı: Anket Çalışması

(Turk J Dermatol 2010; 4: 14-17)
Anasayfa Arşiv Arama Menü