YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Çağatay

Tülin Çağatay

TNF-a Antagonisti Kullanacak Hastalarda Latent Tüberkülozun Belirlenmesinde IGRA Testleri (Quantiferon-Elispot) ve PPD'nin Yeri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 62-64)
Çağlar

Ayşenur Banu Çağlar

Kozmetolojide Toksisite Sorunu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 248-251)
Çağlayan

Çiğdem Çağlayan

Biyolojik Ajanların Melanositik Nevuslar Üzerine Etkileri: Ön Raporu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 14-18)

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)
Çakçak

Burak Çakçak

Purpuranın Ayırıcı Tanısında Yer Alan Akut İnfantil Hemorajik Ödem Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 84-86)
Çakıl

Ayşe Çakıl

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)
Çakır

Aslı Çakır

Wolf’un İzotopik Yanıtı: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 33-36)
Çalıkoğlu

Emel Erdal Çalıkoğlu

Dermatoloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu Kozmetoloji Kursu 23-24 Nisan’da Ankara’da Gerçekleşti!

(Turk J Dermatol 2016; 10: 84-84)
Çalışkan

Ercan Çalışkan

Dermatolojide Kemoterapötik ve Biyolojik İlaçların İntralezyonel Kullanımları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 154-160)

Erkeklerde Androgenetik Alopesi Tedavisinde Topikal Saw Palmetto ve Trichogen Veg Kompleksinin Etkinlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 210-215)
Çalka

Ömer Çalka

Türkiye'nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 201-205)

Çocukluk Çağı Psoriasis Hastalarının Klinik ve Demografik Özelliklerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 13-17)

Erişkin Yaşa Kadar Devam Eden Tinea Kapitis Favosa Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 24-26)

Çocuklarda Nadir Görülen Bir Hastalık: Anjiyokeratoma Sirkumskriptum Naviforme

(Turk J Dermatol 2017; 11: 37-39)
Çallı Demirkan

Neşe Çallı Demirkan

Psödoksantoma Elastikum: Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 195-197)
Çayırlı

Mutlu Çayırlı

Pemfigusta Konvansiyonel Olmayan Tedavi Yaklaşımları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 150-154)

Vitamin E ve Deri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 87-90)

Bir Sıcak Ayak Sendromu Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 111-113)
Çefle

Ayşe Çefle

Churg Strauss Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 24-28)
Çelebi

Semra Çelebi

Kronik Spontan Ürtikerde Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 17-21)
Çelik

Asuman Çelik

Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 89-92)

Aynı Fakültenin Farklı Bölümlerinde Okuyan Kız Öğrencilerde Kozmetik Ürün Kullanımı

(Turk J Dermatol 2007; 1: 38-42)

Vitiligo ve Psoriazis Birlikteliği: Dört Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 22-24)

Alopesi Areata ve Akne Vulgarisin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 4-8)
Çelik Özenci

Çiler Çelik Özenci

Liken Planopilarisde CK15, CD34, Nestin ve CD200 Ekspresyonları

(Turk J Dermatol 2017; 11: 70-74)
Çetinoğlu

Yusuf Kenan Çetinoğlu

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)
Çevik

Osman Çağlar Çevik

Morfea Plağı Üzerinde Gelişen Bir Büllöz Liken Skleroatrofikans Olgusu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 61-64)
Çevirgen Cemil

Bengü Çevirgen Cemil

Topikal Pimekrolimus ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Erişkin Liken Striatus Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 252-254)

Kronik İdiopatik Ürtiker Patogenezinde Serum Dehidroepiandrosteron Sülfatın Rolü

(Turk J Dermatol 2009; 3: 5-8)

Düşük Doz Metotreksat ve dbUVB ile Tedavi Edilen Mikozis Fungoides ve Lenfomatoid Papülozis Birlikteliği Olan Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 170-172)

Jeneralize Erüptif Siringom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 42-44)

Sunitinib ile İlişkili El Ayak Deri Reaksiyonu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 86-88)

On Bir Aylık Kız Bebekte Ürtikerya Pigmentosa: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 96-98)

Unilateral Laterotorasik Ekzantem Olgusu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 161-163)

Kronik Aktinik Dermatit

(Turk J Dermatol 2017; 11: 86-88)
Çınar

Salih Levent Çınar

Orfun İndüklediği Büllöz Pemfigoid Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 91-93)

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunlar

(Turk J Dermatol 2014; 8: 206-209)

Ofuji'nin Papuloeritroderması: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 13-17)
Çiftçi

Evrim Çiftçi

Tek Ayakta Çoklu Tüberkülozis Verrukoza Kutis Lezyonu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 141-144)

Topikal Pimekrolimus ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Erişkin Liken Striatus Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 252-254)
Çiftçi Aslan

Nurşad Çiftçi Aslan

İtrakonazole Yanıt Veren Primer Kutanöz Blastomikoz: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 81-83)
Çiftçioğlu

M. Akif Çiftçioğlu

Purpuranın Ayırıcı Tanısında Yer Alan Akut İnfantil Hemorajik Ödem Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 84-86)

İdiyopatik Erüptif Maküler Pigmentasyon: Dört Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 63-66)

Liken Planopilarisde CK15, CD34, Nestin ve CD200 Ekspresyonları

(Turk J Dermatol 2017; 11: 70-74)
Çil

Yakup Çil

Elektrotermal Yüzük Yanığı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 106-107)
Çiloğlu

Sinem Çiloğlu

Kulak Kepçesi Yerleşimli Melanom Dışı Deri Kanserleri: 51 Olgunun Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 177-180)

Nüks İzole Plantar Serebriform Kollagenoma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 205-206)
Çinkaya

Ayşegül Çinkaya

Pigmente Vulvar Lezyonların Dermoskopi Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 12-18)
Çoban

Melis Çoban

Psödoksantoma Elastikum: Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 195-197)
Çölgecen

Emine Çölgecen

Türkiye'nin Üç İlinde İklim Elemanları ve Pitriyazis Rozea Sıklıkları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 155-157)
Çölgeçen

Emine Çölgeçen

Telenjiektazia Makülaris Eruptiva Perstans Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 48-50)

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastalığı

(Turk J Dermatol 2011; 5: 92-100)
Anasayfa Arşiv Arama Menü