YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Can

Burçe Can

Segmental Nörofibromatosis: Olağan Dışı Yerleşim

(Turk J Dermatol 2015; 9: 89-91)

Ender Görülen Bir Meslek Hastalığı: Tüberküloz Verrükoza Kutis

(Turk J Dermatol 2017; 11: 91-93)
Can Turhan

Zeynep Can Turhan

On Sekiz Yaş Üzeri Kadınların Genital Verru, Servikal Kanser ve Human Papilloma Virüs Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2016; 10: 105-109)
Canda

Şerefettin Canda

Çocuklarda Kutanöz Mastositoz: Demografik, Klinik ve Histopatolojik Bulgular

(Turk J Dermatol 2008; 2: 69-72)
Canöz

Özlem Canöz

Dapson Tedavisine Tam Yanıt Alınan Eozinofilik Pannikülit; Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 94-96)
Canpolat

Filiz Canpolat

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 25-26)

Kronik İdiopatik Ürtiker Patogenezinde Serum Dehidroepiandrosteron Sülfatın Rolü

(Turk J Dermatol 2009; 3: 5-8)

Pimekrolimus Krem Kullanımı Sırasında Kaposinin Variselliform Erüpsiyonu Gelişen Atopik Dermatitli Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 22-24)

Sunitinib ile İlişkili El Ayak Deri Reaksiyonu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 86-88)

On Bir Aylık Kız Bebekte Ürtikerya Pigmentosa: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 96-98)

Akuajenik Siringeal Akrokeratoderma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 145-147)

Kronik Aktinik Dermatit

(Turk J Dermatol 2017; 11: 86-88)
Cantürk

Tayyar Cantürk

Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2011; 5: 48-52)

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 60-65)
Cefle

Ayşe Cefle

Biyolojik Ajanların Melanositik Nevuslar Üzerine Etkileri: Ön Raporu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 14-18)
Cengiz

Fatma Pelin Cengiz

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin Görüşleri: Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 88-94)

Takrolimusla Tedavi Edilen Bir Liken Aureus Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 123-124)

Yeni Tanımlanmış Bir T Hücre Alt Tipi: Th22 ve Cilt Hastalıkları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 35-38)

Topikal Pimekrolimus ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Erişkin Liken Striatus Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 252-254)

Düşük Doz Asitretinle Tedavi Edilen Liken Amiloidoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 240-243)

Düşük Doz Metotreksat ve dbUVB ile Tedavi Edilen Mikozis Fungoides ve Lenfomatoid Papülozis Birlikteliği Olan Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 170-172)

Skalp Yerleşimli Bir Pyoderma Gangrenozum Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 150-152)
Ceran

Candemir Ceran

Meme Büyütmede Önemli Bir Komplikasyon: Stria Distensa

(Turk J Dermatol 2016; 10: 78-81)
Ceren

Eylem Ceren

İki Hastada Gül Ağacına Bağlı Eritema Multiforme Benzeri Reaksiyon

(Turk J Dermatol 2008; 2: 125-128)
Ceyhan

Ali Murat Ceyhan

Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83)

Nadir Görülen Bir Fotodermatoz: Hidroa Vaksiniforme

(Turk J Dermatol 2013; 7: 166-167)

Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34)

Asiklovir Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Hailey-Hailey Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 175-177)

Mukokutanöz Pigmentasyonun Nadir Bir Nedeni: Laugier Hunziker Sendromu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 75-78)

İnatçı Bacak Ülseri Olan Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Werner Sendromu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 101-106)
Ceylan

Can Ceylan

Sanatta Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2013; 7: 57-59)

Silika ve Vibrasyon Maruziyeti Sonrası Gelişen Bir Sistemik Skleroz Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 45-47)

Leiyomyomatozis Kutis

(Turk J Dermatol 2011; 5: 101-103)

Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 93-96)
Civaş

Ekrem Civaş

Dermatozis Papuloza Nigra'da Topikal Kantaridin Tedavisinin Etkisizliği

(Turk J Dermatol 2009; 3: 50-51)
Comunoğlu

Cem Comunoğlu

Ailesel Konfluent Retiküle Papillomatozis: İki Erkek Kardeş

(Turk J Dermatol 2012; 6: 108-110)
Cordan Yazıcı

Ayça Cordan Yazıcı

Pitriyazis Rozea'da Human Herpes Virus-6 ve Human Herpes Virus -7

(Turk J Dermatol 2013; 7: 142-144)
Anasayfa Arşiv Arama Menü