YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Baba

Mete Baba

Tele Dermatoloji Uygulamalarında Sayısal Fotoğraflama

(Turk J Dermatol 2010; 4: 66-70)
Bacanlı

Ali Bacanlı

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarının CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79)
Bağcı

Işın Sinem Bağcı

Keneler, Borrelia Burgdorferi ve Lyme Hastalığı

(Turk J Dermatol 2016; 10: 116-121)

Yurtdışında Araştırma Deneyimim: Ludwig-Maximilian Üniversitesi’nde İlk Altı Ay

(Turk J Dermatol 2016; 10: 126-127)
Bahadır

Sevgi Bahadır

Morfea Plağı Üzerinde Gelişen Bir Büllöz Liken Skleroatrofikans Olgusu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 61-64)

Gebelikte Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü Kullanımı

(Turk J Dermatol 2017; 11: 22-27)
Bakar

Coşkun Bakar

Dermatoloji Polikliniğine Başvuran Akne Vulgaris ve Melasma Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı: Anket Çalışması

(Turk J Dermatol 2010; 4: 14-17)
Balaban Adım

Şaduman Balaban Adım

Topikal Kalsipotriol-Tretinoin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen bir Konfluent ve Retiküler Papillomatoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 242-244)

Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 94-96)

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90)

Dev Konjenital Melanositik Nevüs Üzerinde Pleksiform Nörofibroma - Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 56-60)

Kaposi Sarkomunun Eşlik Ettiği Bir Behçet Hastalığı Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 44-47)
Balcı

Mahi Balcı

Yüzde Yerleşmiş, Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 129-130)

Mibelli'nin Hiperkeratotik Porokeratozu: Nadir Görülen Bir Varyant

(Turk J Dermatol 2009; 3: 13-15)

Anjiyoma Serpijinozum: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 21-23)

Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar - Editöre Mektup

(Turk J Dermatol 2010; 4: 29-30)
Balevi

Ali Balevi

Wolf’un İzotopik Yanıtı: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 33-36)

Psoriasisli Hastalarda Serum Nöroinflamatuvar Belirteç Seviyeleri ve Geniş Çaplı Periferik Sinir Lifi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 54-58)

Plak Morfeada Düşük Frekanslı Ultrasonografi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 123-130)
Baş

Yalçın Baş

Tokat Devlet Hastanesine 2007-2011 Yılları Arasında Başvuran Deri Kanseri Olguları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 84-87)

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunların Analizi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 95-100)

Seboreik Dermatit Hastalarının Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 181-185)
Başak

Pınar Başak

Atipik Dermatofibroma Benzeri Dermoskopik Bulgular Gösteren Bir Melanoma Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 121-122)

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)
Başar

Feyza Başar

Anhidrozisli Konjenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 42-44)

Prurigo Pigmentoza: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 255-256)

Orta Şiddette Akne Vulgaris Tedavisinde Aralıklı Düşük Doz İzotretinoin Tedavisi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 7-12)

Dev Konjenital Melanositik Nevüs Üzerinde Pleksiform Nörofibroma - Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 56-60)
Başaran

Erdal Başaran

Metotreksat Verilen Psoriazis Vulgaris Hastalarına Folik Asit Desteği Gerekli mi?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 39-42)

Alopesi Areata ve Akne Vulgarisin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 4-8)
Başaran Karakoca

Yeliz Başaran Karakoca

Pederus Dermatiti: Batman Bölgesinden Sporadik Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 164-165)
Başoğlu

Fatma Başoğlu

Kaşıntı ve Ağrının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 119-122)
Başsorgun

C. İbrahim Başsorgun

Purpuranın Ayırıcı Tanısında Yer Alan Akut İnfantil Hemorajik Ödem Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 84-86)
Bayazıt

Neval Bayazıt

Behçet Hastalığında İmmünolojik Aktivasyon Belirteçleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 34-38)
Baykal

Can Baykal

Türk Dermatoloji Derneği: Günümüzdeki Durumu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 66-66)

Anı Belgeleriyle Prof. Dr. Türkan Saylan

(Turk J Dermatol 2013; 7: 55-56)

Pigmente Trikoblastom

(Turk J Dermatol 2011; 5: 107-109)

Hoşçakalın - Editöryel

(Turk J Dermatol 2010; 4: 91-92)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 114-116)

Malign Melanom: Risk Faktörleri ve Temel Klinik Özellikler

(Turk J Dermatol 2015; 9: 1-7)

PUVA Tedavisi Alan Mikozis Fungoides Hastalarının Deri Kanseri Riski: Retrospektif Bir Çalışma

(Turk J Dermatol 2015; 9: 12-17)

Hastaneye Yatırılarak Tedavi Edilen Alt Ekstremite Yerleşimli Selülit Hastalarının Risk Faktörleri ve Tedaviye Yanıt Açısından Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 59-64)
Baykal Selçuk

Leyla Baykal Selçuk

Gebelikte Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü Kullanımı

(Turk J Dermatol 2017; 11: 22-27)
Baykan

Halit Baykan

Türkiye'nin Üç İlinde İklim Elemanları ve Pitriyazis Rozea Sıklıkları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 155-157)
Bayram

Nilay Bayram

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 58-60)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2011; 5: 35-38)
Bayramgürler

Dilek Bayramgürler

Primer Lenfödem Zemininde Gelişen Lenfanjiosarkom Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 24-27)

Psoriasis ve Kontakt Duyarlılık

(Turk J Dermatol 2013; 7: 23-27)

Pitriyazis Likenoides Tedavisinde Dar-Band UVB

(Turk J Dermatol 2012; 6: 158-161)

Generalize Erüptif Siringom

(Turk J Dermatol 2011; 5: 104-106)

Churg Strauss Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 24-28)

Piyoderma Gangrenosum ve Nörolojik Tutulum: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 40-42)

İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 191-196)

26. Ulusal Dermatoloji Kongresi’nin Ardından Aklımızda Kalanlar “Biz bize yeteriz” dedik…

(Turk J Dermatol 2016; 10: 165-166)
Baysal Akaya

Vahide Baysal Akaya

Mukokutanöz Pigmentasyonun Nadir Bir Nedeni: Laugier Hunziker Sendromu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 75-78)
Baysal Akkaya

Vahide Baysal Akkaya

Asiklovir Tedavisine Dramatik Yanıt Veren Hailey-Hailey Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 175-177)

Diabetes Mellitus ve Psoriasisli Bir Olguda Microsporum audouinii'ye Bağlı Gelişen Tinea Korporis

(Turk J Dermatol 2009; 3: 47-49)

İnatçı Bacak Ülseri Olan Bir Hastada Gecikmiş Tanı: Werner Sendromu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 101-106)
Baz

Kıymet Baz

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 267-267)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 268-268)

Pitriyazis Rozea'da Human Herpes Virus-6 ve Human Herpes Virus -7

(Turk J Dermatol 2013; 7: 142-144)

Sanatta Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2013; 7: 176-177)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 178-178)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 119-120)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2012; 6: 194-194)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2012; 6: 137-137)

Kaybettiklerimiz

(Turk J Dermatol 2012; 6: 78-78)

Etkinlikler ve İzlenimler

(Turk J Dermatol 2012; 6: 79-79)
Belviranlı

Muaz Belviranlı

Psoriasisli Hastalarda Serum Nöroinflamatuvar Belirteç Seviyeleri ve Geniş Çaplı Periferik Sinir Lifi Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 54-58)
Benlioğlu Özkan

A. Şebnem Benlioğlu Özkan

Anılarda Dermatoloji

(Turk J Dermatol 2012; 6: 184-186)
Besra

Mrinal Besra

Postherpetik Nevraljide Amitriptilin ile Pregabalinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Çalışma

(Turk J Dermatol 2013; 7: 145-149)
Beşir

Fahri Halit Beşir

Anhidrozisli Konjenital Ağrıya Duyarsızlık Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 42-44)
Beydola

Şenel Beydola

2. Dermatoloji Beceri Okulu’nun Ardından…

(Turk J Dermatol 2017; 11: 94-95)
Bıyıklı

Zeynep Bıyıklı

Alopesi Areatalı Hastalar Hastalıkları Hakkında Ne Düşünüyorlar?

(Turk J Dermatol 2013; 7: 192-195)

Alopesi Areatalı Hastaların Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 43-47)
Bilen

Nilgün Bilen

Psoriasis ve Kontakt Duyarlılık

(Turk J Dermatol 2013; 7: 23-27)

Churg Strauss Sendromu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 24-28)

Biyolojik Ajanların Melanositik Nevuslar Üzerine Etkileri: Ön Raporu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 14-18)
Bilgiç Temel

Aslı Bilgiç Temel

Saç Hastalıkları Ünitesi Deneyimi: 1,617 Olgunun Analizi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 19-26)

Psoriasis Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı ve Depresyon ve Uyku Kalitesi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 110-115)
Bilgili

Memet Erşan Bilgili

Türkiye’de Dermatologların Günlük Pratiklerinde Teledermatoloji Kullanımı

(Turk J Dermatol 2014; 8: 7-11)

Jeneralize Tinea İnkognito Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 97-99)

VDRL ve TPHA Yalancı Pozitifliğinin Eşlik Ettiği Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 87-89)
Bilim

Büşra Bilim

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)
Bisai

Samiran Bisai

Postherpetik Nevraljide Amitriptilin ile Pregabalinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Çalışma

(Turk J Dermatol 2013; 7: 145-149)
Biswas

Rabindranath Biswas

Postherpetik Nevraljide Amitriptilin ile Pregabalinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Çalışma

(Turk J Dermatol 2013; 7: 145-149)
Bolu

Abdullah Bolu

Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Erkek Hastalarda Cinsel ve Kan Yoluyla Bulaşan Hastalık Prevalansının Araştırılması

(Turk J Dermatol 2015; 9: 18-22)
Borlu

Murat Borlu

Melanom Otomatik Teşhisi İçin Dermoskopik Görüntülerden Bir Görüntü İşleme Sistemi Geliştirilmesi: Ön Çalışma

(Turk J Dermatol 2008; 2: 111-115)

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

(Turk J Dermatol 2010; 4: 33-39)

Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs

(Turk J Dermatol 2010; 4: 48-51)

‘‘Her Yönüyle Saç’’ Kursunun Ardından

(Turk J Dermatol 2015; 9: 211-211)

Dermatoloji Uzmanlık Sonrası Eğitim Kurulu’nun İkinci Kursu “Her Yönüyle Saç”

(Turk J Dermatol 2016; 10: 42-42)
Bouzgarrou

Lamia Bouzgarrou

Yaşın Yama Testi Sonuçlarına Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 12-16)
Boyraz

Nermin Boyraz

Spesifik Olmayan Deri Bulgularının Eşlik Ettiği Üç Orofaringeal Tularemi Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 248-251)

Ramsay Hunt Sendromlu Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 155-157)
Bozca

Cansu Bozca

Dolgu Reaksiyonları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 131-138)
Bozdağ

Kübra Eren Bozdağ

Stewart-Treves Sendromu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 57-59)
Bozkurt

Selen Bozkurt

Psoriasis Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı ve Depresyon ve Uyku Kalitesi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 110-115)
Bozkurt Duman

Berna Bozkurt Duman

Sorafenib İlişkili Üç Farklı Deri Toksisitesi: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 17-20)
Boztepe

Gonca Boztepe

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 58-60)

Spitz Nevüs'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 93-98)
Bucak

İbrahim Hakan Bucak

Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma

(Turk J Dermatol 2016; 10: 65-69)
Budak

Sinem Budak

Bir Sıcak Ayak Sendromu Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 111-113)
Bulur

Işıl Bulur

Tek Ayakta Çoklu Tüberkülozis Verrukoza Kutis Lezyonu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 141-144)

Erüptif Vellüs Kıl Kisti: Bir Olgu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 156-157)

Kronik Spontan Ürtikerde Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 17-21)
Bulut

Gülay Bulut

Çocuklarda Nadir Görülen Bir Hastalık: Anjiyokeratoma Sirkumskriptum Naviforme

(Turk J Dermatol 2017; 11: 37-39)
Bülbül Başkan

Emel Bülbül Başkan

Topikal Kalsipotriol-Tretinoin Kombinasyonu ile Tedavi Edilen bir Konfluent ve Retiküler Papillomatoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 242-244)

Lupus Miliaris Disseminatus Faciei: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 94-96)

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90)

Orta Şiddette Akne Vulgaris Tedavisinde Aralıklı Düşük Doz İzotretinoin Tedavisi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 7-12)

Dev Konjenital Melanositik Nevüs Üzerinde Pleksiform Nörofibroma - Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 56-60)

2. Ulusal Psoriasis Sempozyumu’nun Ardından

(Turk J Dermatol 2016; 10: 87-87)
Bülbül Şen

Bilge Bülbül Şen

Psoriasis Hastalarında Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Optik Koherans Tomografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 202-205)

Tatuaj Komplikasyonu Olarak Koebner Fenomeni; Psoriasis Tanılı Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 244-245)

Multipl Piloleiomiyom: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 37-39)

Graham-Little-Piccardi-Lassueur Sendromu: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 138-140)
Büyükbabani

Nesimi Büyükbabani

Pigmente Trikoblastom

(Turk J Dermatol 2011; 5: 107-109)

İdiyopatik Skrotal Kalsinozisin Klinik ve Patolojik Özellikleri; Üç Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 107-110)

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2010; 4: 114-116)
Büyükdoğan

Hasan Büyükdoğan

Kulak Kepçesi Yerleşimli Melanom Dışı Deri Kanserleri: 51 Olgunun Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2015; 9: 177-180)
Anasayfa Arşiv Arama Menü