YAZAR İNDEKSİ

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
Acer

Ersoy Acer

Prurigo Pigmentoza: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 255-256)

Psoriazisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 76-80)

Psödoksantoma Elastikum: Bir Çocuk Olgu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 195-197)
Achar

Arun Achar

Postherpetik Nevraljide Amitriptilin ile Pregabalinin Karşılaştırılması: Bir Randomize Klinik Çalışma

(Turk J Dermatol 2013; 7: 145-149)
Açıkgöz

Gizem Açıkgöz

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)

Selülite Güncel Bir Yaklaşım

(Turk J Dermatol 2014; 8: 74-78)

Pemfigusta Konvansiyonel Olmayan Tedavi Yaklaşımları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 150-154)

Vitamin E ve Deri

(Turk J Dermatol 2013; 7: 87-90)

Vulvanın Pigmente Lezyonları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 39-44)

Erkeklerde Androgenetik Alopesi Tedavisinde Topikal Saw Palmetto ve Trichogen Veg Kompleksinin Etkinlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 210-215)
Açikgöz

Gürol Açikgöz

Dermatolojide Kemoterapötik ve Biyolojik İlaçların İntralezyonel Kullanımları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 154-160)
Ada

Simin Ada

Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 121-124)
Adışen

Esra Adışen

Eritrodermi: 50 Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 6-10)

Dermatolojide İlaç Reaksiyonları

(Turk J Dermatol 2008; 2: 1-5)

Çocukluk Dönemi Psoriazisi: 130 Olgunun Retrospektif Değerlendirmesi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 43-46)
Afşar

F. Şule Afşar

Asitretin Tedavisi Sonrasında Hafif Alevlenmeler ile Seyreden Bir Juvenil Subkorneal Dermatoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 84-87)
Akalın

Taner Akalın

Dermoskopik Tanı İçin Tuzak Olgu Özelliğinde Olan Bir Pigmente Bazal Hücreli Karsinoma Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 24-26)

Seboreik Keratozların Dermoskopik Özellikleri; Yalancı Melanositik Lezyon Kriterlerinin Yeri Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 1-4)
Akan

Tülin Akan

Polimorf Işık Erüpsiyonlu Hastalarda Desensitizasyon Fototerapisinin Etkinliğinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 1-6)

Lökositoklastik Vaskülit: 60 Hastanın Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 85-91)
Akansu

Bülent Akansu

İyileşmeyen Bacak Ülseri Olgusu: Bazal Hücreli Karsinom

(Turk J Dermatol 2008; 2: 52-54)
Akatlı

Ayşenur Akatlı

Prolifere Trikilemmal Kist: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 34-36)
Akay

Bengü Nisa Akay

Birt Hogg Dubé Sendromlu Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 245-247)

Türk Dermatoloji Derneği Bursları ile Yurt Dışına Giden Üyelerimizin Görüşleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 137-138)

Nadir Bir Vulvar Langerhans Hücreli Histiyositoz Olgusu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2009; 3: 97-103)

Cowden Sendromlu Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 92-95)

İlerlemiş Melanomada Kullanılan Güncel Tedavi Yöntemleri

(Turk J Dermatol 2016; 10: 137-144)
Akbaş

Ayşe Akbaş

Anjina Bülloza Hemorajika: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 40-41)

Hafif Şiddetli Alopesi Areatada Etyopatogenez ve Oksidatif Stres İlişkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 114-118)
Akça

Hanife Merve Akça

Kronik Spontan Ürtikerde Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 17-21)

Tıbbi Fotoğrafçılık: Tarihsel Süreç ve Temel Kavramlar

(Turk J Dermatol 2017; 11: 98-108)
Akçalı

Cenk Akçalı

Ksantelazma Palpebrarum Tedavisinde Eksizyon Sonrası Sekonder İyileşme

(Turk J Dermatol 2007; 1: 43-46)
Akdağ Köse

Afet Akdağ Köse

Alopesi Areatalı Hasta ve Ailelerinde Otoimmün Hastalık Varlığı ve Prognoza Etkileri

(Turk J Dermatol 2016; 10: 9-13)
Akdeniz

Necmettin Akdeniz

Erişkin Yaşa Kadar Devam Eden Tinea Kapitis Favosa Olgusu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 24-26)

Makroglossiye Neden Olan Edinsel Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 31-33)
Akman

Ayşe Akman

Metotreksat Verilen Psoriazis Vulgaris Hastalarına Folik Asit Desteği Gerekli mi?

(Turk J Dermatol 2008; 2: 39-42)

Purpuranın Ayırıcı Tanısında Yer Alan Akut İnfantil Hemorajik Ödem Olgusu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 84-86)

Alopesi Areata ve Akne Vulgarisin Ruhsal Durum Üzerine Etkileri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 4-8)

Verruka Vulgarisli Hastaların Hastalıkları ile İlgili Bilgi, İnanış ve Tutumları

(Turk J Dermatol 2015; 9: 128-131)
Akman Karakaş

Ayşe Akman Karakaş

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)

Otoimmün Büllöz Hastalıkların Serolojik Tanısı

(Turk J Dermatol 2016; 10: 1-8)

Psoriasis Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı ve Depresyon ve Uyku Kalitesi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 110-115)

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarının CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79)
Akoğlu

Gülşen Akoğlu

Obezitenin Eşlik Ettiği Konflüan ve Retiküle Papillomatozisli Üç Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 166-169)

Pigmente Vulvar Lezyonların Dermoskopi Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 12-18)

Psoriasis: Kırsal Bölge Dermatoloji Kliniğinden Sosyodemografik ve Klinik Veriler

(Turk J Dermatol 2014; 8: 23-28)

Yüzün Multipl Milier Osteoma Kutisi: Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 39-41)

Dissemine Jüvenil Ksantogranuloma: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 51-52)

Nörofibromatozis: 11 Olgunun Klinik Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 196-200)

Herediter Hemorajik Telanjiektazi: Geç Tanı Almış Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 257-258)

Dowling-Degos Hastalığı: Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2012; 6: 55-57)
Akpınar

Hatice Akpınar

Tanınız Nedir?

(Turk J Dermatol 2009; 3: 25-26)

Pimekrolimus Krem Kullanımı Sırasında Kaposinin Variselliform Erüpsiyonu Gelişen Atopik Dermatitli Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 22-24)
Aksoy

Berna Aksoy

Olağan Dışı Kalsifikasyon Gösteren Ender Lokalizasyonda Yerleşmiş Bir Kondroid Siringom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 55-57)

Yüzde Yerleşmiş, Akneiform Erüptif Vellus Kıl Kistleri

(Turk J Dermatol 2008; 2: 129-130)

Tinea Fasiyalis İnkognito: Takrolimus Kullanımı ile İlişkili Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 53-55)

Mibelli'nin Hiperkeratotik Porokeratozu: Nadir Görülen Bir Varyant

(Turk J Dermatol 2009; 3: 13-15)

Anjiyoma Serpijinozum: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 21-23)

Dermatozis Papuloza Nigra'da Topikal Kantaridin Tedavisinin Etkisizliği

(Turk J Dermatol 2009; 3: 50-51)

Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 89-92)

Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs

(Turk J Dermatol 2010; 4: 48-51)

Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar - Editöre Mektup

(Turk J Dermatol 2010; 4: 29-30)

Olağan Dışı Kalsifikasyon Gösteren Ender Lokalizasyonda Yerleşmiş Bir Kondroid Siringom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 55-57)

Mibelli'nin Hiperkeratotik Porokeratozu: Nadir Görülen Bir Varyant

(Turk J Dermatol 2009; 3: 13-15)

Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 89-92)

Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs

(Turk J Dermatol 2010; 4: 48-51)

Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar - Editöre Mektup

(Turk J Dermatol 2010; 4: 29-30)
Aksu Arıca

Deniz Aksu Arıca

Morfea Plağı Üzerinde Gelişen Bir Büllöz Liken Skleroatrofikans Olgusu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 61-64)

Gebelikte Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü Kullanımı

(Turk J Dermatol 2017; 11: 22-27)
Aksungur

Varol Lütfü Aksungur

Babam Prof. Dr. Lutfullah Aksungur

(Turk J Dermatol 2013; 7: 112-115)

“Atopik Dermatit” Tanısı

(Turk J Dermatol 2016; 10: 49-53)
Aktaş

Akın Aktaş

Olağan Dışı Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalışma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 109-113)

Dapson Tedavisine Tam Yanıt Alınan Eozinofilik Pannikülit; Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 94-96)
Aktepe

Fatma Aktepe

Derinin T-Hücre Lenfomasını Taklit Eden Yama Tarzı Granüloma Annülare

(Turk J Dermatol 2015; 9: 28-30)
Akyol

Aynur Akyol

Birt Hogg Dubé Sendromlu Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 245-247)

Kronik Ürtiker Patogenezi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 223-226)
Alan Atalay

Ayça Alan Atalay

Ektodermal Displazi Deri Frajilite Sendromu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 114-117)
Alataş

Emine Tuğba Alataş

Kamu Hastanesine ve Özel Hastaneye Başvuran Akne Vulgarisli Hastaların Yaşam Kalitelerinin Karşılaştırılması

(Turk J Dermatol 2016; 10: 100-104)
Albayrak

Aynur Albayrak

Düşük Doz Asitretinle Tedavi Edilen Liken Amiloidoz Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 240-243)

Düşük Doz Metotreksat ve dbUVB ile Tedavi Edilen Mikozis Fungoides ve Lenfomatoid Papülozis Birlikteliği Olan Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 170-172)

Kronik Aktinik Dermatit

(Turk J Dermatol 2017; 11: 86-88)

Prurigo Pigmentoza: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 255-256)

Psoriazisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 76-80)
Aliağaoğlu

Cihangir Aliağaoğlu

Prurigo Pigmentoza: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 255-256)

Psoriazisli Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 76-80)
Alimoğlu

Mustafa Kemal Alimoğlu

Uzmanlık Eğitiminde Akademik Danışmanlık

(Turk J Dermatol 2014; 8: 56-61)
Allı

Nuran Allı

Konflüan ve Retiküle Papillomatöz: Doksisikline Yanıt Veren Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 21-23)

Veziküler Pitriyazis Rosea: Oral Eritromisine Yanıt Veren Bir Olgu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 133-134)
Almış

Habip Almış

Sağlıklı Çocuklarda Herpes Zoster: Retrospektif Bir Çalışma

(Turk J Dermatol 2016; 10: 65-69)
Alp

Ruken Alp

Hobnail Hemanjiyomlu Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 78-80)
Alper

Fatma Sibel Alper

Eozinofilik Sellülit: On Bir Yaşında Erkek Olgu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 40-43)

Radyoterapiye Yanıt Veren Bir Primer Kütanöz CD30+ Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 21-23)

Onikomikozda Klinik Görünüm ve Etken İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 11-13)

Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 72-75)

Fasiyal Telenjiektazide IPL (Yoğun Atımlı Işık-Intense Pulse Light): Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı Tedavi Sonuçları

(Turk J Dermatol 2008; 2: 73-76)

IV. Dermatoonkoloji Derneği Dermatoloji Gündeminin Ardından

(Turk J Dermatol 2015; 9: 210-210)

Florence Nightingale Dermatoloji Günleri (09.01.2016) Lazer ve Işık Kaynakları: Dermatolojik Tedavideki Yeri, Temel Bilgiler ve Cihaz Seçimi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 41-41)
Alpsoy

Erkan Alpsoy

Behçet Hastalığında Tedavi

(Turk J Dermatol 2007; 1: 1-7)

Uzmanlık Eğitiminde Akademik Danışmanlık

(Turk J Dermatol 2014; 8: 56-61)

Behçet Hastalığı: Etyopatogenezde Güncel Bilgiler

(Turk J Dermatol 2013; 7: 41-45)

Kaybettiklerimiz

(Turk J Dermatol 2012; 6: 136-136)

Ülkemizde Dermatoloji Eğitimi'ne Eğitim Programları Geliştirme Komisyonu Açısından Bakış

(Turk J Dermatol 2012; 6: 65-68)

1. Dermatoloji Kış Okulu'nun Ardından

(Turk J Dermatol 2008; 2: 139-141)

3. Dermatoloji Kış Okulu'nun Ardından...

(Turk J Dermatol 2011; 5: 1-4)

2. Dermatoloji Kış Okulu'nun Ardından...

(Turk J Dermatol 2010; 4: 1-3)

Psoriasis Hastalarında Huzursuz Bacak Sendromu Sıklığı ve Depresyon ve Uyku Kalitesi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2016; 10: 110-115)

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarının CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79)
Altın Sürücü

Hacer Altın Sürücü

Jeneralize Tinea Korporis: İki Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 53-55)
Altun

Faruk Altun

Türkiye'nin Doğusundaki Herpes Zoster Tanılı 115 Hastanın Klinik ve Demografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 201-205)
Altunay

İlknur Altunay

Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 150-154)

Unilateral Nevoid Telenjiyektazi: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 33-34)
Anıl Karabulut

Ayşe Anıl Karabulut

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)
Aran

Turhan Aran

Gebelikte Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü Kullanımı

(Turk J Dermatol 2017; 11: 22-27)
Arca

Ercan Arca

Dermoskopik Terminolojinin Dilimize Uyarlanması: Türk Dermatoloji Derneği Dermoskopi Çalışma Grubu Uzlaşısı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 206-235)

Pemfigusta Konvansiyonel Olmayan Tedavi Yaklaşımları

(Turk J Dermatol 2013; 7: 150-154)

Vulvanın Pigmente Lezyonları

(Turk J Dermatol 2012; 6: 39-44)

Erkeklerde Androgenetik Alopesi Tedavisinde Topikal Saw Palmetto ve Trichogen Veg Kompleksinin Etkinlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 210-215)
Arda

Bilgin Arda

Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Nadir Rastlanılan Bir Etken: Achromobacter Xylosoxidans

(Turk J Dermatol 2014; 8: 232-235)
Argun

Oya Oylum Argun

Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83)
Arı

Burcu Arı

Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146)
Arıca

Mustafa Arıca

Dermatoloji Kliniğinde Yatan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2015; 9: 76-80)
Arıcan

Özer Arıcan

Setuksimab Tedavisine Bağlı Akneiform Erüpsiyon: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 29-32)

Melanoma ile İlişkili bir Lökoderma Olgusu

(Turk J Dermatol 2010; 4: 52-54)
Arıkan

Ünser Arıkan

Anüler Elastolitik Dev Hücreli Granülom: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 121-124)
Arlı

Deniz Arlı

Psoriasis ve Kontakt Duyarlılık

(Turk J Dermatol 2013; 7: 23-27)
Artaş

Gökhan Artaş

Prolifere Trikilemmal Kist: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 34-36)
Artüz

Ferda Artüz

Biyobenzerler: Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut

(Turk J Dermatol 2014; 8: 104-107)

Konflüan ve Retiküle Papillomatöz: Doksisikline Yanıt Veren Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2008; 2: 21-23)

Palmoplantar Tutulumu Olan Bir Liken Planus Olgusu

(Turk J Dermatol 2014; 8: 173-175)
Aslan

Aydın Aslan

Tanınız nedir?

(Turk J Dermatol 2011; 5: 110-111)

Pitriyazis Rozea'da Human Herpes Virus-6 ve Human Herpes Virus -7

(Turk J Dermatol 2013; 7: 142-144)
Aşcı Toraman

Zülal Aşcı Toraman

Fırat Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Kliniği'ne Başvuran Hastalardaki Dermatofitoz Etkenleri

(Turk J Dermatol 2009; 3: 27-31)
Atakan

Nilgün Atakan

Biyobenzerler: Biyolojik Tedavilerde Yeni Bir Boyut

(Turk J Dermatol 2014; 8: 104-107)

Psoriazis Sistemik Bir Hastalık mıdır?

(Turk J Dermatol 2012; 6: 119-122)

Polimorf Işık Erüpsiyonlu Hastalarda Desensitizasyon Fototerapisinin Etkinliğinin Geriye Dönük Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2012; 6: 1-6)

Lökositoklastik Vaskülit: 60 Hastanın Geriye Dönük Analizi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 85-91)

Metronidazol ve Diüretik ile Tedavi Edilen Atipik Yerleşimli Morbus Morbihan Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 89-92)

Gluteal Bölgede Bilateral ve Simetrik Yerleşen Piloleyomiyomalar - Editöre Mektup

(Turk J Dermatol 2010; 4: 29-30)
Ataseven

Arzu Ataseven

Alopesi Areatalı Çocuk Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri

(Turk J Dermatol 2014; 8: 137-140)

Akne Vulgaris Tedavisi İçin İsotretinoin Alan Hastalarda Laboratuvar Parametrelerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 130-132)

Menopoz Dönemi Dışındaki Kadınlardaki Telogen Alopeside Serum Ferritin, Vit B12 ve Folat Düzeyleri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 117-118)

Epilatör Kullanımı Sonrası Gelişen Yaygın Stafilokokkus Folliküliti

(Turk J Dermatol 2014; 8: 246-247)

Verruka Vulgarisli Hastaların Hastalıkları ile İlgili Bilgi, İnanış ve Tutumları

(Turk J Dermatol 2015; 9: 128-131)

Ailesel Bir Piebaldizm Olgusu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 153-155)

Zosteriform Liken Planus

(Turk J Dermatol 2015; 9: 207-208)

İto Hipomelanozu: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 37-38)

On Sekiz Yaş Üzeri Kadınların Genital Verru, Servikal Kanser ve Human Papilloma Virüs Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Davranışları

(Turk J Dermatol 2016; 10: 105-109)
Atasoy

Mustafa Atasoy

Makroglossiye Neden Olan Edinsel Lenfanjioma Sirkumskriptum: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 31-33)

Kronik Dermatolojik Hastalıklar Polikliniğinde Takip Edilen Behçet Hastalarının Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 66-69)
Ataş

Hatice Ataş

Topikal Pimekrolimus ile Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Erişkin Liken Striatus Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 252-254)

Jeneralize Erüptif Siringom: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 42-44)
Atay

İnci Meltem Atay

Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83)

Sunitinib ile İlişkili El Ayak Deri Reaksiyonu

(Turk J Dermatol 2015; 9: 86-88)

Unilateral Laterotorasik Ekzantem Olgusu

(Turk J Dermatol 2016; 10: 161-163)
Ateş

Bilge Ateş

Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 150-154)

Gebelikte Kozmetik ve Kişisel Bakım Ürünü Kullanımı

(Turk J Dermatol 2017; 11: 22-27)
Atış

Güldehan Atış

Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

(Turk J Dermatol 2012; 6: 150-154)

Unilateral Nevoid Telenjiyektazi: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 33-34)

Kaşıntı ve Ağrının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 119-122)
Atik

Esin Atik

İyileşmeyen Bacak Ülseri Olgusu: Bazal Hücreli Karsinom

(Turk J Dermatol 2008; 2: 52-54)

Çocuklarda Kutanöz Mastositoz: Demografik, Klinik ve Histopatolojik Bulgular

(Turk J Dermatol 2008; 2: 69-72)
Avcı

Atıl Avcı

Orfun İndüklediği Büllöz Pemfigoid Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 91-93)

Geriatrik Hastalarda Dermatolojik Sorunlar

(Turk J Dermatol 2014; 8: 206-209)

Kronik Dermatolojik Hastalıklar Polikliniğinde Takip Edilen Behçet Hastalarının Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 66-69)

Orfun İndüklediği Büllöz Pemfigoid Olgusu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 91-93)

Kronik Dermatolojik Hastalıklar Polikliniğinde Takip Edilen Behçet Hastalarının Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 66-69)

Hedgehog

(Turk J Dermatol 2012; 6: 162-167)
Ayaz

Nusret Ayaz

Prurigo Pigmentoza: Bir Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 255-256)
Aydın

Ersin Aydın

Dowling-Degos Hastalığı

(Turk J Dermatol 2013; 7: 35-37)

Onikomikozda Tanı Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Kontrollü Prospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2011; 5: 48-52)

Çocukluk Çağı Alopesi Areata Hastalarının Klinik Özellikleri ve Seyri

(Turk J Dermatol 2010; 4: 60-65)

Stewart-Treves Sendromu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 57-59)
Aydoğan

Kenan Aydoğan

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma

(Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90)
Aydoğmuş

Serpil Aydoğmuş

Pigmente Vulvar Lezyonların Dermoskopi Özelliklerinin İncelenmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 12-18)
Ayhan

Erhan Ayhan

Saç Değişiklikleri ve Periorifisyal Lezyonlarla Seyreden Biotinidaz Eksikliği: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 79-81)
Ayhan Tuzcu

Esra Ayhan Tuzcu

Psoriasis Hastalarında Retinal Sinir Lifi Tabakası Kalınlığının Optik Koherans Tomografi Yöntemi ile Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2014; 8: 202-205)
Aykol

Caner Aykol

Mikozis Fungoides Tedavisi Sırasında Ortaya Çıkan Skabies: Dermatoskopik Tanı

(Turk J Dermatol 2012; 6: 114-116)

Konya Yöresindeki Psoriasis Hastalarının Klinik ve Sosyodemografik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

(Turk J Dermatol 2011; 5: 71-74)
Aynali

Giray Aynali

Erişkin Bir Hastada Rekürren Aftöz Stomatitin Nadir Bir Nedeni ve Gözden Kaçan Bir Antite: PFAPA Sendromu

(Turk J Dermatol 2013; 7: 32-34)
Aytekin

Sema Aytekin

Saç Değişiklikleri ve Periorifisyal Lezyonlarla Seyreden Biotinidaz Eksikliği: Olgu Sunumu

(Turk J Dermatol 2011; 5: 79-81)
Aytimur

Derya Aytimur

Trichophyton Tonsurans'ın Etken Olduğu Bir Tinea İnkognito Olgusu

(Turk J Dermatol 2007; 1: 60-62)

Onikomikozda Klinik Görünüm ve Etken İlişkisi

(Turk J Dermatol 2008; 2: 11-13)

Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi

(Turk J Dermatol 2013; 7: 72-75)

Bir Tinea Fasiyalis İnkognito Olgusu

(Turk J Dermatol 2009; 3: 104-105)

Corynebacteriumlara Bağlı Oluşan Deri Hastalıkları

(Turk J Dermatol 2010; 4: 18-21)
Anasayfa Arşiv Arama Menü