Son Güncelleme: 22.12.2017

Olgu Sunumu

Çiçek Asisi Skari Üzerinde Gelisen Bir Sarkoidoz Olgusu
  • Nezih Karaca
  • Ilgen Ertam
  • Isil Kilinç Karaarslan
  • Ali Can Kazandi
  • Tugrul Dereli
Turk J Dermatol 2007; 1: 27-28

Özgün Araştırma

Hasta ve Gözlemci Skar Değerlendirme Ölçeği’nin Türk Toplumu için Yanık Hastalarında Geçerlik ve Güvenirliğinin Değerlendirilmesi
  • Ayşe Kabuk
  • Ebru Erek Kazan
  • Cem Aydoğan
Turk J Dermatol 2017; 11: 179-183 DOI: 10.4274/tdd.3400