Özgün Araştırma

TLR2 ve TLR4 Gen Polimorfizmlerinin Psoriasis ile İlişkisi
 • Fatih Mehmet Keni
 • Sevim Karakaş Çelik
 • Nilgün Solak
 • Güneş Çakmak Genç
 • Ahmet Dursun
Turk J Dermatol 2018; 12: 28-32 DOI: 10.4274/tdd.3508

Orijinal Araştırma

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarinin CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri
 • Ali Bacanli
 • Ayse Akman Karakas
 • Nilgün Sallakçi
 • Sühan Günasti Topal
 • Soner Uzun
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79 DOI: 10.4274/tdd.3226