Özgün Araştırma

Psoriasis ve Metabolik Sendrom İlişkisinde Nörotrofinlerin Rolünün Değerlendirilmesi
  • Işıl Bulur
  • Hilal Kaya Erdoğan
  • Evrim Çiftçi
  • Funda Canaz
  • Semra Yiğitaslan
  • Pınar Yıldız
  • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
  • Muzaffer Bilgin
Turk J Dermatol 2017; 11: 168-173 DOI: 10.4274/tdd.3320