Özgün Araştırma

Kronik Spontan Ürtikerde Serum Resistin Düzeyi ve Metabolik Sendrom İlişkili Parametrelerin Değerlendirilmesi
 • Hanife Merve Akça
 • Isil Bulur
 • Zeynep Nurhan Saraçoglu
 • Hilal Kaya Erdogan
 • Semra Çelebi
Turk J Dermatol 2017; 11: 17-21 DOI: 10.4274/tdd.3118

Özgün Araştırma

Psoriasiste Lipocalin 2 Spesifik Reseptörünün İmmünohistokimyasal Olarak Saptanması
 • Hamide Sayar
 • Kemal Özyurt
 • Sefika Karabulut
 • Perihan Özlem Doğan
 • Nurten Seringeç
 • Emine Silay
Turk J Dermatol 2015; 9: 72-75 DOI: 10.4274/tdd.2357
Psoriasis ve Metabolik Sendrom İlişkisinde Nörotrofinlerin Rolünün Değerlendirilmesi
 • Işıl Bulur
 • Hilal Kaya Erdoğan
 • Evrim Çiftçi
 • Funda Canaz
 • Semra Yiğitaslan
 • Pınar Yıldız
 • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
 • Muzaffer Bilgin
Turk J Dermatol 2017; 11: 168-173 DOI: 10.4274/tdd.3320

Uzman Görüşü

Psoriazis Sistemik Bir Hastalık mıdır?
 • Nilgün Atakan
 • Sibel Doğan
Turk J Dermatol 2012; 6: 119-122 DOI: 10.5152/tdd.2012.27