Özgün Araştırma

PSORTAKSİS: Kayseri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Dermatoloji Kliniği’nde Kullanılan Yeni Bir Psoriasis Hasta Kayıt Sistemi
 • Kemal Özyurt
 • Atıl Avcı
 • Ragıp Ertaş
 • Yılmaz Ulaş
 • Muhammed Reşat Akkuş
 • Emin Özlü
 • Mustafa Atasoy
Turk J Dermatol 2018; 12: 23-27 DOI: 10.4274/tdd.3418
Psoriasisin Doğal Seyrinin Tanımlanması: 100 Hastadan Oluşan Tek-Merkezli Bir Kohort Çalışması
 • Birgül Özkesici-Kurt
 • Levent Dönmez
 • Berna Nazlım
 • Selen Bozkurt
 • Ayşe Akman-Karakaş
 • Ertan Yılmaz
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2018; 12: 33-37 DOI: 10.4274/tdd.3505