Olgu Sunumu

Foto Dağılım Gösteren Yaygın Granüloma Annülare Olgusu
  • Ayşegül Polat
  • Gülbahar Saraç
Turk J Dermatol 2017; 11: 189-191 DOI: 10.4274/tdd.2057