Özgün Araştırma

Çocukluk Çağı Herpes Zoster Enfeksiyonu: Retrospektif Çalışma
 • Ebru Karagün
Turk J Dermatol 2019; 13: 20-24 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2018.3701
Çocuklarda Yüzeysel Mantar Enfeksiyonlarının Klinik Değerlendirilmesi
 • Ragip Ertaş
 • Demet Kartal
 • Serap Utaş
Turk J Dermatol 2015; 9: 186-189 DOI: 10.4274/tdd.2722

Orijinal Araştırma

Psoriazis ile Helicobacter pylori Enfeksiyonu İlişkisi
 • Dursun Türkmen
 • Hamdi Özcan
 • Ersoy Kekilli
Turk J Dermatol 2011; 5: 39-42 DOI: 10.5152/tdd.2011.09
Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi
 • İlgen Ertam
 • Sibel Alper
 • İdil Ünal
 • Derya Aytimur
 • Zeki Karasu
 • Aycan Özden Sezgin
Turk J Dermatol 2013; 7: 72-75 DOI: 10.4274/tdd.1400

Olgu Sunumu

Enfeksiyon Kökenli Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta: Bir Olgu Sunumu
 • Sibel Tekin
 • Meltem Türkmen
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Gülşen Kandillioğlu
 • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2009; 3: 93-96
Diyabetik Ayak Enfeksiyonunda Nadir Rastlanılan Bir Etken: Achromobacter Xylosoxidans
 • Yavuz Kayaş
 • Serhat Uysal
 • Anıl Murat Öztürk
 • IlgIn Yıldırım Şimşir
 • Meltem Işıkgöz Taşbakan
 • İlgen Ertam
 • Bilgin Arda
Turk J Dermatol 2014; 8: 232-235 DOI: 10.4274/tdd.1796

Derleme

Hepatit Virüsü Enfeksiyonlarına (Hepatit B ve Hepatit C) Bağlı Alopesi
 • Somsri Wiwanitkit
 • Viroj Wiwanitkit
Turk J Dermatol 2014; 8: 101-103 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1519