Sürekli Eğitim

Erişkin Dermatoloji Hastalarının Aşılanması
  • Sevtap Velipaşaoğlu
  • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2017; 11: 149-157 DOI: 10.4274/tdd.3542