Olgu Sunumu

Vitiligo ve Psoriazis Birlikteliği: Dört Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Asena Çiğdem Doğramaci
 • Didem Didar Balcı
 • Ebru Çelik
Turk J Dermatol 2009; 3: 22-24
Melanoma ile İlişkili bir Lökoderma Olgusu
 • Özer Arıcan
 • İrem Ertürk
Turk J Dermatol 2010; 4: 52-54 DOI: 10.5152/tdd.2010.05

Derleme

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları
 • Beril Gülüş Demirel
 • Murat Borlu
Turk J Dermatol 2010; 4: 33-39 DOI: 10.5152/tdd.2010.01

Özgün Araştırma

Vitiligo ve Fibromiyalji Sendromu Arasında Muhtemel Bir Bağlantı Olabilir mi?
 • Ayhan Aşkın
 • Ayten Özkan
 • Seciye Eda Bıyıklı
 • Aliye Tosun
Turk J Dermatol 2018; 12: 100-106 DOI: 10.4274/tdd.3611