Özgün Araştırma

TLR2 ve TLR4 Gen Polimorfizmlerinin Psoriasis ile İlişkisi
  • Fatih Mehmet Keni
  • Sevim Karakaş Çelik
  • Nilgün Solak
  • Güneş Çakmak Genç
  • Ahmet Dursun
Turk J Dermatol 2018; 12: 28-32 DOI: 10.4274/tdd.3508