Orijinal Araştırma

Seboreik Dermatitli Hastalarda Yaşam Kalite Değerlendirmesi
  • Asena Çiğdem Doğramacı
  • Deniz Yurtman Havlucu
  • Nazan Savaş
Turk J Dermatol 2008; 2: 99-102

Özgün Araştırma

Seboreik Dermatit Hastalarının Depresyon, Anksiyete Düzeyleri ve Yaşam Kalitesi
  • Yalçın Baş
  • Göknur Kalkan
  • Mesut Yıldız
  • Pınar Özuğuz
  • Havva Yıldız Seçkin
  • Zennure Takcı
  • Emrah Songur
Turk J Dermatol 2015; 9: 181-185 DOI: 10.4274/tdd.2586