Derleme

Dermatolojik Hastalıklarda Diyetin Rolü
 • Ahu Yorulmaz
 • Fatma Arzu Kiliç
Turk J Dermatol 2014; 8: 29-34 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1927
Pemfigusun Güncel Tedavisi ve Yönetimi
 • Soner Uzun
Turk J Dermatol 2012; 6: 91-101 DOI: 10.5152/tdd.2012.20
Pemfigusta Konvansiyonel Olmayan Tedavi Yaklaşımları
 • Mutlu Çayırlı
 • Gürol Açıkgöz
 • Ercan Arca
Turk J Dermatol 2013; 7: 150-154 DOI: 10.4274/tdd.1584

Orijinal Araştırma

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarinin CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri
 • Ali Bacanli
 • Ayse Akman Karakas
 • Nilgün Sallakçi
 • Sühan Günasti Topal
 • Soner Uzun
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79 DOI: 10.4274/tdd.3226

Özgün Araştırma

Eozinofilik Dermatozlarin Sitolojik Bulgulari: 88 Hastanin Retrospektif Analizi
 • Murat Durdu
Turk J Dermatol 2016; 10: 145-151 DOI: 10.4274/tdd.3044

Sürekli Eğitim

Erişkin Dermatoloji Hastalarının Aşılanması
 • Sevtap Velipaşaoğlu
 • Özlem Dicle
Turk J Dermatol 2017; 11: 149-157 DOI: 10.4274/tdd.3542

Olgu Sunumu

Paraneoplastik Pemfigus
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Mehdi İskandarli
 • Banu Yaman
 • Yavuz Kayaş
 • İdil Ünal
Turk J Dermatol 2015; 9: 198-201 DOI: 10.4274/tdd.1912