Olgu Sunumu

Böbrek Yetmezliğinin Eşlik Ettiği Hastada Görülen Aşırı Punktat Palmoplantar Keratoderma Tip 1 Lezyonları
  • Cahit Yavuz
  • Nurten Yavuz
Turk J Dermatol 2019; 13: 20-22 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2016.3085

Editöre Mektup

Sorafenibe Bağlı Palmoplantar Keratoderma Benzeri İlaç Reaksiyonu
  • Nuran Allı
  • Sibel Doğan
  • Burcu Hazar Tantoğlu
Turk J Dermatol 2018; 12: 50-51 DOI: 10.4274/tdd.2395

Olgu Sunumu

Primer Çomak Parmağın Eşlik Ettiği Bir Herediter Palmoplantar Keratoderma Olgusu
  • Ahu Yorulmaz
  • Fadime Yanar Kılınç
  • Selma Emre
  • Huban Sibel Orhun Yavuz
Turk J Dermatol 2010; 4: 71-74 DOI: 10.5152/tdd.2010.10