Olgu Sunumu

Faun Tail Nevüs: Bir Olgu Sunumu
 • Hatice Duran
 • Ali Fırat Sarp
 • Sıla Şeremet Uysal
 • Ceren Dağar
 • Handan Kelekçi
Turk J Dermatol 2019; 13: 13-15 DOI: 10.4274/tdd.galenos.2015.2530

Olgu Sunumu

Erişkin Dönem Başlangıçlı İnflamatuar Lineer Verrüköz Epidermal Nevüs (ILVEN): Olgu Sunumu
 • Mahizer Yaldız
 • Nurcan Metin
 • Bahar Sevimli Dikicier
 • Mustafa Teoman Erdem
 • Zeynep Kahyaoğlu
Turk J Dermatol 2014; 8: 45-47 DOI: 10.4274/tdd.1593
Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs
 • Berna Aksoy
 • Hasan Mete Aksoy
 • Murat Borlu
 • Hüseyin Üstün
Turk J Dermatol 2010; 4: 48-51 DOI: 10.5152/tdd.2010.04
Kulakta Kutanöz Layşmanyazisi Taklit Eden Spitz Nevüs
 • İbrahim Özmen
 • Osman Köse
 • Murat Demiriz
Turk J Dermatol 2010; 4: 55-57 DOI: 10.5152/tdd.2010.05
Dev Konjenital Melanositik Nevüs Üzerinde Pleksiform Nörofibroma - Nörofibromatozis Tip 1 Olgusu
 • Zübeyde Başar
 • Emel Bülbül Başkan
 • Hayriye Sarıcaoğlu
 • Şaduman Balaban Adım
Turk J Dermatol 2011; 5: 56-60 DOI: 10.5152/tdd.2011.13

Orijinal Araştırma

Spitz Nevüs'ün Klinik, Dermatoskopik ve Histopatolojik Özellikleri
 • Sibel Ersoy Evans
 • Özge Gündüz
 • Gül Erkin
 • Gonca Boztepe
 • Sedef Şahin
 • Özay Özkaya
Turk J Dermatol 2008; 2: 93-98

Özgün Araştırma

Göz Kapağı Tümörlerinin Histopatolojik ve Demografik Özellikleri
 • Hacı Halil Karabulut
 • Yasemin Yuyucu Karabulut
 • Engin Şenel
 • Yasemin Dölek
 • Asım Uslu
 • Nazmiye Kurşun
Turk J Dermatol 2014; 8: 197-201 DOI: 10.4274/tdd.2172