Orijinal Araştırma

Karaciğer Transplantasyonu Hastalarında Deri Bulgularının Transplantasyon Süresi ile İlişkisi
  • İlgen Ertam
  • Sibel Alper
  • İdil Ünal
  • Derya Aytimur
  • Zeki Karasu
  • Aycan Özden Sezgin
Turk J Dermatol 2013; 7: 72-75 DOI: 10.4274/tdd.1400