Olgu Sunumu

Derinin T-Hücre Lenfomasını Taklit Eden Yama Tarzı Granüloma Annülare
  • Şeval Doğruk Kaçar
  • Pınar Özuğuz
  • Fatma Aktepe
  • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2015; 9: 28-30 DOI: 10.4274/tdd.1801
Foto Dağılım Gösteren Yaygın Granüloma Annülare Olgusu
  • Ayşegül Polat
  • Gülbahar Saraç
Turk J Dermatol 2017; 11: 189-191 DOI: 10.4274/tdd.2057