Olgu Sunumu

Herediter Anjiyoödem: Üç Olgu Sunumu ve Tanı ve Tedavide Yaklaşım
 • Şadiye Kuş
 • Deniz Yücelten
Turk J Dermatol 2009; 3: 43-46
VDRL ve TPHA Yalancı Pozitifliğinin Eşlik Ettiği Sistemik Lupus Eritematozus Olgusu
 • Müzeyyen Gönül
 • Seçil Soylu
 • Ülker Gül
 • Hülya Gündüz
 • Seher Bilgili
Turk J Dermatol 2008; 2: 87-89
Sistemik Lupus Eritematozuslu Bir Olguda Eritema Multiforme Benzeri Deri Lezyonları
 • Aslı Günaydın
 • Işıl Kılınç Karaarslan
 • İlgen Ertam
 • Hacer Karadadaş
 • Bengü Gerçeker Türk
 • Gülşen Kandiloğlu
 • İdil Ünal
Turk J Dermatol 2012; 6: 102-105 DOI: 10.5152/tdd.2012.21
İki Hastada Gül Ağacına Bağlı Eritema Multiforme Benzeri Reaksiyon
 • Eylem Ceren
 • İlknur Kıvanç Altunay
 • Adem Köşlü
Turk J Dermatol 2008; 2: 125-128
Çocukluk Çağında Diskoid Lupus Eritematozus: İki Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • İlteriş Oğuz Topal
 • İlknur Mansuroğlu Şahin
Turk J Dermatol 2014; 8: 227-231 DOI: 10.4274/tdd.1744

Derleme

Eritemli Dermatozlar
 • Sibel Ersoy Evans
 • Ayşen Karaduman
Turk J Dermatol 2009; 3: 55-62
Keneler, Borrelia Burgdorferi ve Lyme Hastaligi
 • Isin Sinem Bagci
 • Thomas Ruzicka
Turk J Dermatol 2016; 10: 116-121 DOI: 10.4274/tdd.3038

Orijinal Araştırma

Eritema Nodozum Epidemiyolojisi: Beş Yıllık Retrospektif Çalışma
 • Arife Öz
 • Kenan Aydoğan
 • Şaduman Balaban Adım
 • Belçin İzol
 • Hayriye Sarıcaoğlu
 • Emel Bülbül Başkan
 • Şükran Tunalı
Turk J Dermatol 2012; 6: 87-90 DOI: 10.5152/tdd.2012.19