Özgün Araştırma

El Egzamasında Yama ve İğne Testleri: Altmış Yedi Olguluk Seri Sonuçları
  • Bilge Fettahlıoğlu Karaman
  • Suhan Günaştı Topal
  • Varol Lütfü Aksungur
Turk J Dermatol 2017; 11: 158-161 DOI: 10.4274/tdd.2944