Derleme

Behçet Hastaliginda Tedavi
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2007; 1: 1-7

Orijinal Araştırma

Behçet Hastalığında İmmünolojik Aktivasyon Belirteçleri
 • Neval Bayazıt
 • Mediha Yılmaz
 • Barbaros Oral
 • Necdet Tokgöz
 • Ali Yücel
 • Hayriye Sarıcaoğlu
 • Şükran Tunalı
Turk J Dermatol 2008; 2: 34-38

Uzman Görüşü

Behçet Hastalığı: Etyopatogenezde Güncel Bilgiler
 • Erkan Alpsoy
Turk J Dermatol 2013; 7: 41-45

Olgu Sunumu

Kaposi Sarkomunun Eşlik Ettiği Bir Behçet Hastalığı Olgusu
 • Hatice Erdem
 • Şenay Yıldız Hacıoğlu
 • Hayriye Sarıcaoğlu
 • Kamil Dilek
 • Şaduman Balaban Adım
Turk J Dermatol 2010; 4: 44-47 DOI: 10.5152/tdd.2010.03

Özgün Araştırma

Kadın Behçet Hastalarında Cinsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi
 • İjlal Erturan
 • İnci Meltem Atay
 • Taylan Oksay
 • Vedat Ali Yürekli
 • Arif Demirdaş
 • Ali Murat Ceyhan
 • Oya Oylum Argun
 • Ahmet Güzel
Turk J Dermatol 2014; 8: 79-83 DOI: DOI: 10.4274/tdd.1895