Olgu Sunumu

Anjiyoma Serpijinozum: Olgu Sunumu
  • Berna Aksoy
  • Mahi Balcı
  • Aslı Hapa
  • Hüseyin Üstün
Turk J Dermatol 2011; 5: 21-23 DOI: 10.5152/tdd.2011.04