Özgün Araştırma

TLR2 ve TLR4 Gen Polimorfizmlerinin Psoriasis ile İlişkisi
 • Fatih Mehmet Keni
 • Sevim Karakaş Çelik
 • Nilgün Solak
 • Güneş Çakmak Genç
 • Ahmet Dursun
Turk J Dermatol 2018; 12: 28-32 DOI: 10.4274/tdd.3508

Orijinal Araştırma

Atopik Dermatitli Hastalarda Gözde ve Burundaki Bakteri Dağılımı ile Staphylococcus aureus Kolonizasyonunun Göz ve Deri Tutulumu ile İlişkisi
 • Nida Kaçar
 • Seniz Ergin
 • Sinan Tatlıpınar
 • Melek Demir
 • Volkan Yaylalı
 • Berna Şanlı Erdoğan
 • İlknur Kaleli
Turk J Dermatol 2008; 2: 103-106